Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”

W zakończonym 4 marca drugim etapie konkursu „Pielęgniarka Roku 2010” student kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauki o Zdrowiu – Łukasz Zawadzki zajął pierwsze miejsce.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek/pielęgniarzy – liderów odznaczających się wysokim przygotowaniem zawodowym i etycznym. Oceniane jest również zaangażowanie na rzecz środowiska pielęgniarskiego.
Łukasz Zawadzki osiągnął najlepszy wynik w teście sprawdzającym wiedzę ogólną oraz znajomość zasad etyki zawodowej.
Etap krajowy konkursu odbędzie się 12 maja 2011 roku w Poznaniu. Zadaniem naszego laureata będzie przygotowanie prezentacji pt: „Organizacje pielęgniarek polskich powstałe i działające w kraju po odzyskaniu niepodległości 1918 roku oraz współczesne zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa”.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

 

Fot.: Wanda Widomska

Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Student Wydziału Nauki o Zdrowiu laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pielęgniarka Roku 2010”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter