Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym WUM

9 marca 2011 r. w gmachu Wydziału Farmaceutycznego odbył się finał XLVI I Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym WUM w roku akademickim 2009/2010. 

Organizatorem konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych, uzdolnionych farmaceutów, był Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytet Medycznego we współpracy z Władzami Uczelni oraz Władzami Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.

Na konkurs wpłynęły 42 prace. W I etapie Konkursu, wyłoniono laureatów w 12 kategoriach tematycznych (http://kpm-wf.wum.edu.pl/content/wyniki).

Finał XLVII Konkursu zainicjowała sesja plakatowa, która rozpoczęła się 7 marca, natomiast zakończyła go sesja referatowa zorganizowana 9 marca. Obowiązująca od pięciu lat formuła Konkursu, wzbogacona o bezpośrednią dyskusję z autorem pracy plakatowej, cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracowników i studentów Uczelni. Po wysłuchaniu wszystkich 12 laureatów I etapu konkursu, 30-osobowe Jury przyznało dyplomy i nagrody, ufundowane przez sponsorów XLVII edycji: JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samorząd Studentów WUM, Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, CMP Medica, Wydawnictwo PZWL oraz Dax Cosmetics.

Najlepsza okazała się praca Joanny Pyszko pt.: „Udział białka AIF w mechanizmie śmierci neuronów hipokampa w warunkach stresu genotoksycznego oraz działanie wybranych zawiązków cytoprotekcyjnych”. II miejsce przypadło Monice Kosik za pracę pt.:„Charakterystyka typów replikacji plazmidów szczepów klinicznych z rodziny Enterobacteriaceae”, a III Katarzynie Zielińskiej za pracę pt.: „Synteza nowych, optycznie czynnych pochodnych perhydropirolo[1,2-?]pirazyny o potencjalnym działaniu przeciwdrgawkowym”. Kolejne miejsca zajęli: Magdalena Koseska, Magdalena Beata Skarżyńska, Renata Wolińska, Agnieszka Żochowska, Łukasz Szeleszczuk, Aleksandra Bożek, Martyna Wereszczyńska, Anna Symonowicz oraz Jolanta Flis.

Finałową uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus. W swym przemówieniu podkreślił on znaczenie dydaktycznych aspektów Konkursu, który jest rywalizacją najlepszych z najlepszymi, stanowiącą dobry przykład dla młodszych kolegów. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Marek Naruszewicz stwierdził, że dorasta nowa generacja młodych pracowników nauki, których zawsze będzie wspierał. Sesji finałowej przewodniczyła Prodziekan WF ds. Nauki – prof. Dorota Maciejewska. Zaakcentowała ona wysoką pozycję na forum ogólnopolskim laureatów Konkursu z lat poprzednich. Z ramienia Samorządu Studenckiego WF sesję prowadzili: Przewodnicząca – Joanna Sajkowska oraz Krzysztof Kubica.

Podsumowując zmagania konkursowe prof. Marek Naruszewicz pochwalił wysoki poziom prezentowanych prac oraz znaczenie praktyczne ich wyników. Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie – mgr Alina Fornal podkreśliła wagę tego konkursu w pozyskiwaniu zdolnych adeptów do pracy w środowisku farmaceutycznym.

Dwie najlepsze prace z Wydziału zostaną przesłane na Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich, który odbywa się pod protektoratem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Organizatorzy mają nadzieję, że tegoroczni laureaci wzorem lat poprzednich przyniosą chlubę Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, także na szczeblu ogólnopolskim.

Plakat

Projekt plakatu: Maria Lewandowska, studentka WF

 

Fot.: Wanda Widomska

Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym WUM
Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym WUM
Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym WUM
Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym WUM
Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym WUM
Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym WUM
Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym WUM
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter