Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sesja naukowo-sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego

24 lutego 2011 r. doktoranci czwartego roku II Wydziału Lekarskiego mieli okazję przedstawić postępy w przygotowaniu prac doktorskich na forum Studium Doktoranckiego II WL. 

Dziekan II WL – prof. dr hab. Jerzy Polański przywitał zgromadzonych, a następnie zachęcał doktorantów do odważnego prezentowania ich osiągnięć naukowych. Sesję sprawozdawczo – naukową poprowadził kierownik Studium Doktoranckiego II WL – prof. dr hab. Włodzimierz Sawicki.
Gośćmi honorowymi byli: Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Sławomir Majewski, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne – prof. dr hab. Robert Słowiński oraz wieloletni kierownik Uczelnianego Studium Doktoranckiego – prof. dr hab. Mirosław Łuczak.

W trakcie sesji 19 doktorantów omówiło wyniki badań z dziedzin: ginekologii, pediatrii, neurologii, dermatologii, okulistyki, rehabilitacji, kardiologii i psychiatrii. Prezentujących wspierali ich opiekunowie naukowi.

Spotkanie było także okazją do opowiedzenia o działalności Samorządu Doktorantów WUM. Jego Przewodniczący – lek. Daniel Morończyk zrelacjonował zebranym wyniki starań Samorządu m.in. w kwestii zmian w przepisach doktoranckich i imprezach integracyjnych. Przedstawił także zebranym lek. Małgorzatę Sochacką – nową reprezentantkę II WL w Zarządzie Samorządu Doktorantów. 

 

Fot.: Jarosław Oktaba

Sesja naukowo-sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego
Sesja naukowo-sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego
Sesja naukowo-sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego
Sesja naukowo-sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego
Sesja naukowo-sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego
Sesja naukowo-sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego
Sesja naukowo-sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter