Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Wielowymiarowość opieki nad pacjentem w podeszłym wieku”

20 września br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona interdyscyplinarnej opiece nad seniorami. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Organizatorami spotkania był Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WUM oraz Klinika Geriatrii WUM przy współudziale Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie, Katedry i Kliniki Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy i Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy.

Konferencję otworzyła i poprowadziła dr Zofia Sienkiewicz z ZakładU Pielęgniarstwa Społecznego. Uczestników spotkania powitała prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy oraz dr hab. Jacek Imiela – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM, a zarazem Prezes Towarzystwa Internistów Polskich i Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych. Zaproszenie organizatorów przyjęli m.in. dr Ewa Kądalska - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego  i dr hab. Łukasz Czyżewski z Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego WNoZ pełniący funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Starość i  medycyna – spojrzenie humanistyczne” wygłosił dr hab. Jacek Imiela. Prelegent omówił różne aspekty starzenia się:  biologiczny, psychiczny i społeczny oraz podkreślił  potrzebę uwrażliwienia medyków na humanistyczne treści i wartości. Odnosząc się do sytuacji demograficznej i stanu zdrowia populacji Europy, zaakcentował konieczność  zmiany systemu opieki zdrowotnej. Udzielił także wielu cennych rad dotyczących postępowania i komunikacji z pacjentem w wieku podeszłym.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w Sesji Plenarnej, podczas której omówiono takie tematy jak: problem wykluczenia cyfrowego seniorów, efektywność opieki nad osobami starszymi i żywienie osób w podeszłym wieku. Zorganizowano także dwie równoległe sesje dotyczące medycznych aspektów wieku podeszłego oraz  geriatrycznej opieki pielęgniarskiej. W programie wydarzenia znalazła się także sesja e-posterów.

Podsumowując konferencję, dr Zofia Sienkiewicz oraz dr Wiesław Fidecki Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wykazali zasadność współpracy  członków interdyscyplinarnego zespołu w rozwiazywaniu problemów medycznych seniorów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter