Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dni Adaptacyjne

28 i 29 września br. studenci, którzy rozpoczynają kształcenie na naszej Uczelni uczestniczyli w Dniach Adaptacyjnych. Organizatorem spotkań były Samorządy Studenckie poszczególnych Wydziałów.

Głównym celem, odbywających się Dni Adaptacyjnych jest poznanie Uczelni z perspektywy studenta i integracja pierwszoroczniaków.
W trakcie spotkań, nowo przyjęci studenci mieli możliwość poznania Władz swojego Wydziału, dowiedzieli się, jak wygląda struktura Uczelni oraz odbyli szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta. Ponadto, uzyskali mnóstwo cennych informacji dotyczących praktycznego wymiaru edukacji - swoją wiedzą w tym zakresie podzielili się zarówno przedstawiciele Władz Dziekańskich, jak i koledzy ze starszych lat studiów.
Stawiający pierwsze kroki  na naszej Uczelni spotkali się także z przedstawicielami wybranych organizacji studenckich i kół naukowych oraz poznali swoje grupy dziekańskie. W programie Dni Adaptacyjnych nie zabrakło konkursów i quizów z nagrodami. Stawiający pierwsze kroki na naszym Uniwersytecie odebrali legitymacje studenckie i symboliczne upominki.

W imieniu Wydziałów nowo przyjętych studentów powitali: prof. Paweł Włodarski Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan ds. studenckich I, II i III roku I WL, prof. Marek Kuch  - Dziekan II Wydziału Lekarskiego, lek. Mateusz Polaczek – opiekun studentów I roku II WL, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych WF, dr Marek Wasek - opiekun studentów I roku na kierunku analityka medyczna, dr Anita Śliwińska  - opiekun I roku dla studentów farmacji, prof. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ i prof. Piotr Węgrzyn - Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo  WNoZ.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień Adaptacyjny WNoZ
Dzień adaptacyjny I WL01.jpg
Dzień adaptacyjny I WL02.jpg
Dzień adaptacyjny I WL03.jpg
Dzień adaptacyjny I WL04.jpg
Dzień adaptacyjny I WL05.jpg
Dzień adaptacyjny I WL06.jpg
Dzień adaptacyjny I WL07.jpg
Dzień adaptacyjny I WL08.jpg
Dzień adaptacyjny I WL09.jpg
Dzień adaptacyjny I WL10.jpg
Dzień adaptacyjny I WL11.jpg
Dzień adaptacyjny I WL12.jpg
Dzień adaptacyjny I WL13.jpg
Dzień adaptacyjny I WL14.jpg
Dzień adaptacyjny I WL15.jpg
Dzień adaptacyjny I WL16.jpg
Dzień adaptacyjny I WL17.jpg
Dzień adaptacyjny I WL18.jpg
Dzień adaptacyjny I WL19.jpg
Dzień adaptacyjny I WL20.jpg
Dzień adaptacyjny I WL21.jpg
Dzień adaptacyjny I WL22.jpg
Dzień adaptacyjny I WL23.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter