Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym

4 października br. odbyła się uroczystość, podczas której w poczet uczelnianej społeczności oficjalnie przyjęto studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych, zdrowia publicznego - specjalność higiena stomatologiczna, studentów English Dentistry Division oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego.

Uroczystość poprowadziła Dziekan Wydziału Lekarsko- Dentystycznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Zaproszenie gospodarzy przyjęli: Prodziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Artur Mamcarz, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego – prof. Bolesław Samoliński i p.o. Zastępcy Kanclerza – Stanisław Pitucha.

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska przedstawiła studentom Władze Dziekańskie Wydziału: prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. Michała Ciurzyńskiego – Prodziekana ds. Nauki, prof. Kazimierza Szopińskiego – Prodziekana ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą. Studenci poznali także prof. Sylwię Słotwińską – Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Przewodniczących Rad Pedagogicznych poszczególnych kierunków, członków Rady Wydziału, kierowników Katedr, Klinik i Zakładów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz pracowników Dziekanatu.

Pani Dziekan zwracając się do nowo przyjętych studentów powiedziała, ze rozpoczynają naukę na jednej z najlepszych Uczelni medycznych w kraju - na Wydziale plasującym się na czołowych pozycjach w ogólnopolskich rankingach wśród kierunków lekarsko-dentystycznych i  jednostce, której absolwenci zajmują pierwsze miejsca podczas Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Odnosząc się z uznaniem do sukcesu, jakim było przyjęcie na studia, wyraziła wiarę, że immatrykulowani będą uczestniczyć w budowaniu marki warszawskiej stomatologii i współtworzyć społeczność akademicką. Podzieliła się opinią, że choć specyfika studiów wymaga systematycznego uczenia się, to z pewnością będzie to najlepszy okres w ich życiu. Zachęcała także do aktywności w ramach działających na Uczelni organizacji studenckich i kółach naukowych.

Do studentów English Dentistry Division zwrócił się prof. Kazimierz Szopiński. Gratulując nowo przyjętym wyboru, mówił o wyzwaniach, które ich czekają ale też randze i znaczeniu dyplomu, który uzyskają. Opowiedział także o zasadach panujących na Uczelni oraz wyraził nadzieję, że studia pozwolą nie tylko zgłębić wiedzę medyczną, ale będą też okazją do poznana polskiej kultury i nawiązania znajomości.

Głównym punktem uroczystości, było ślubowanie studentów, które odebrali: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. Kazimierz Szopiński i prof. Sylwia Słotwińska.

Podczas immatrykulacji wyróżniono studentów i doktorantów reprezentujących Wydział podczas Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji. Wręczono także akty powołania do pocztu sztandarowego sześciorgu studentom.

Do nowych członków uczelnianej społeczności zwrócił się przedstawiciel Samorządu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – Stanisław Pawlak.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Nauki podstawowe w stomatologii - oczekiwania, możliwości, rzeczywistość” wygłosił dr hab. Marcin Ufnal z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii i Eksperymentalnej.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Daniela Synowca.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Immatrykulacja WLD 01.jpg
Immatrykulacja WLD 02.jpg
Immatrykulacja WLD 03.jpg
Immatrykulacja WLD 04.jpg
Immatrykulacja WLD 05.jpg
Immatrykulacja WLD 06.jpg
Immatrykulacja WLD 07.jpg
Immatrykulacja WLD 08.jpg
Immatrykulacja WLD 09.jpg
Immatrykulacja WLD 10.jpg
Immatrykulacja WLD 11.jpg
Immatrykulacja WLD 12.jpg
Immatrykulacja WLD 13.jpg
Immatrykulacja WLD 14.jpg
Immatrykulacja WLD 15.jpg
Immatrykulacja WLD 16.jpg
Immatrykulacja WLD 17.jpg
Immatrykulacja WLD 18.jpg
Immatrykulacja WLD 19.jpg
Immatrykulacja WLD 20.jpg
Immatrykulacja WLD 21.jpg
Immatrykulacja WLD 22.jpg
Immatrykulacja WLD 23.jpg
Immatrykulacja WLD 24.jpg
Immatrykulacja WLD 25.jpg
Immatrykulacja WLD 26.jpg
Immatrykulacja WLD 27.jpg
Immatrykulacja WLD 28.jpg
Immatrykulacja WLD 29.jpg
Immatrykulacja WLD 31.jpg
Immatrykulacja WLD 32.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter