Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL)

24 października 2018 r. w naszej Uczelni, już po raz trzeci, odbyło się spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Komisji reprezentuje prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, który w kadencji 2017-2020 pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono wnioski z wizytacji przeprowadzonych na kierunkach lekarskich w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a następnie głosowano nad przyznaniem certyfikatów jakości dla zwizytowanych w październiku kierunków. Członkowie Komisji omówili także zgłoszone odwołania Uczelni odnośnie raportów końcowych wizytujących.

Na zakończenie poddano do dyskusji propozycje zmian w składzie Komisji, Regulaminie działania i Statucie UKJKKL, a także ustalono harmonogram rewizytacji na kierunkach lekarskich.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

 

Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM). 01.jpg
Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM). 02.jpg
Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM). 03.jpg
Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM). 04.jpg
Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM). 05.jpg
Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM). 06.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter