Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VIII Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

15 lutego w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się VIII Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zatytułowana „Teorie pielęgnowania a pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych”. Wydarzeniu patronował Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski.

Uczestników spotkania powitała Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek oraz, w imieniu organizatorów, dr hab. Tomasz Kryczka - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego. Zaproszenie na spotkanie przyjęła także Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ – dr hab. Joanna Gotlib.

Dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek zwracając się do uczestników wydarzenia podziękowała za inicjatywę zorganizowania konferencji, której formuła zakłada sprawdzenie wiedzy studentów. Wyraziła także uznanie dla nauczycieli akademickich za trud włożony w nauczanie. Życzyła również owocnych obrad.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o sobie, ale boicie się zapytać, czyli dlaczego to, jaka/jaki jestem ma wpływ na to, jak wykonuję swoja pracę medyka?” wygłosiła dr Maja Herman z Kliniki Psychiatrii WUM.

Konferencja składała się z II Sesji, podczas których studenci przedstawili wyniki swojej pracy naukowej w formie prezentacji.
Pierwsza z nich nosiła tytuł „Teorie pielęgniarstwa uwzględniające wpływ relacji międzyludzkich na rozwój osobowościowy człowieka”, drugą zaś zatytułowano „Teorie pielęgniarstwa rozpatrujące zaspokajanie potrzeb bytowych człowieka w aspekcie systemowym”. Komisje składające się z nauczycieli akademickich dokonały oceny przygotowanych wystąpień.

Podsumowując spotkanie dr Zofia Sienkiewicz z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego a zarazem przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zestawiła teorie i modele pielęgnowania z polską praktyką opartą na dowodach naukowych. Omówiła także efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo czyli uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM

Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0001.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0002.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0003.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0004.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0005.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0006.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0007.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0008.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0009.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0010.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0011.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0012.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0013.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0014.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0015.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0016.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0017.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0018.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0019.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0020.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0021.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0022.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0023.jpg
Projekt_20190215Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ0024.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter