Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Szkolenie dla nowych pracowników Uczelni

22 lutego, w ramach projektu WUM AID - Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się druga część szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych WUM.

Szkolenie poprowadzili wykładowcy WUM z bogatym doświadczeniem dydaktycznym – dr Magdalena Mierzewska–Schmidt z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, dr hab. Piotr Dziechciarz z II Kliniki Pediatrii oraz dr hab. Mariusz Panczyk z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Uczestnicy kursu dyskutowali, jak postawa prowadzącego zajęcia wpływa na kształtowanie postaw studentów, mieli okazję poznać nowoczesne formy i metody nauczania, np. Case-Based Learning, dowiedzieli się także, jaką rolę w nauczaniu spełnia feedback. Prowadzący odpowiadali również na pytania dla każdego dydaktyka – jak oceniać studentów iraz jak radzić sobie w pracy z tzw. trudnym studentem.

Organizatorem szkolenia było Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia

 

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_1284.jpg
IMG_1290.jpg
IMG_1296.jpg
IMG_1299.jpg
IMG_1302.jpg
IMG_1305.jpg
IMG_1306.jpg
IMG_1309.jpg
IMG_1314.jpg
IMG_1323.jpg
IMG_1324.jpg
IMG_1332.jpg
IMG_1334.jpg
IMG_1350.jpg
IMG_1353.jpg
IMG_1360.jpg
IMG_1388.jpg
IMG_1392.jpg
IMG_1398.jpg
IMG_1402.jpg
IMG_1403.jpg
IMG_1412.jpg
IMG_1418.jpg
IMG_1434.jpg
IMG_1438.jpg
IMG_1474.jpg
IMG_1479.jpg
IMG_1483.jpg
IMG_1491.jpg
IMG_1492.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter