Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

IX Finał Konkursu Prac Magisterskich Analityki Medycznej

27 lutego br. odbyła się konferencja, podczas której rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich przeznaczony dla absolwentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego.

Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM oraz Samorząd Studentów Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Gospodarzem uroczystości była prof. Grażyna Nowicka – Prodziekan ds. Medycyny Laboratoryjnej WF, zaś grono zaproszonych gości stanowili:  Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka, Prodziekan ds. Zdrowia Publicznego WNoZ – dr hab. Joanna Gotlib, przedstawiciele Władz Dziekańskich WF, nauczyciele akademiccy i naukowcy współpracujący z Wydziałem Farmaceutycznym. Zaproszenie organizatorów przyjęli także Justyna Marynowska - Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Maciej Janiak - Przedstawiciel KRDL na województwo mazowieckie, Monika Jabłonowska -Konsultant Wojewódzki ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, Dagna Bobilewicz była Prezes i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Sławomir Białek - Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Prof. Grażyna Nowicka podkreśliła szczególny charakter wydarzenia, które jest zorganizowane przez studentów i do nich adresowane, i jak stwierdziła, stanowi także doskonałą formę przygotowania do przyszłej pracy naukowej i z pewnością zaprocentuje w rozpoczynającym się życiu zawodowym absolwentów.

Prof. Barbara Górnicka – dziękując za zaproszenie na konferencję, stwierdziła, że to nie tylko święto Wydziału, ale i całej Uczelni. Dodała, iż to bardzo ważna inicjatywa, która potwierdza ogromne zaangażowanie studentów. Wyraziła się także z uznaniem o wysokim poziomie naukowym prac magisterskich powstających na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego, co w jej opinii jest sukcesem studentów, promotorów i całego Wydziału.

Głos zabrał także Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński. Gratulując wszystkim finalistom, zaznaczył, ze Wydział przywiązuje szczególną wagę do jakości prac magisterskich, traktując je jako część strategii rozwoju naukowego jednostki. Dodał także, że prace te powstają w ramach ważnych programów naukowych, zaś ich autorzy zostają często współautorami liczących się publikacji.
Prezentację prac magisterskich poprzedziło wystąpienie dr hab. Magdaleny Górskiej-Kosickiej z Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytutu Hematologii i  Transfuzjologii zatytułowane „Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń układu krzepnięcia u kobiet w ciąży”

W trakcie wystąpień konkursowych swoje prace przedstawiło siedmiu finalistów: Joanna Ćwiek, Paulina Kwapisz, Agnieszka Skrobot, Sylwia Osuch, Agnieszka Ziółkowska, Beata Harasimowicz i Kinga Wilk.

Druga część wydarzenia rozpoczęła się wykładem zatytułowanym „Rola mikrobioty jelitowej w hematologii”, który wygłosił kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM - prof. Grzegorz Basak.

Kulminacyjnym momentem konferencji było ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Jury w tajnym głosowaniu, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej, przyznało:

I miejsce: mgr Beacie Harasimowicz za pracę "Pozyskanie i charakterystyka molekularna indukowanych komórek macierzystych iPSC powstałych w wyniku rewersji fenotypu fibroblastów do stanu pluripotencjalnosci". Praca powstała we współpracy Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM z Zakładem Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka. Promotorem była prof. Grażyna Nowicka, zaś opiekunem dr n. med. Sylwia Rzońca.

II miejsce: mgr Agnieszce Skrobol za pracę "Zbadanie zdolności komórek HL-60 z nadekspresją genu ATG5 do tworzenia sieci NET". Praca powstała w Zakładzie Diagnostyki laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM. Promotorem i opiekunem była dr n. med. Małgorzata Wachowska.

III miejsce: mgr Paulinie Kwapisz za pracę "Ocena występowania komórek immunologicznych w tkance tłuszczowej oczodołów u chorych z orbitopatią Graves’a". Praca powstała w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej WUM. Promotorem był dr hab. Mirosław Szczepański, opiekunem mgr Dominika Łacheta.

Nagrody dla laureatów ufundowały Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Natomiast firma Synevo ufundowała nagrodę specjalną, która otrzymała mgr Agnieszka Ziółkowska za pracę "Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowo zsyntetyzowanych pochodnych benzimidazolu". Praca powstała w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM. Promotorem był prof. Stefan Tyski, zaś opiekunem dr Renata Wolińska.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IX Fina konkursu Analityki Medycznej01.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej02.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej03.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej04.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej05.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej06.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej07.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej08.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej09.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej10.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej11.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej12.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej13.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej14.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej15.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej16.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej17.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej18.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej19.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej20.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej21.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej22.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej23.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej24.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej25.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej26.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej27.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej28.jpg
IX Fina konkursu Analityki Medycznej29.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter