Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia

W dniach 7-8 marca br. odbyła się kolejna, już IV edycja Warszawskich Dni Promocji Zdrowia. Temat przewodni tegorocznego wydarzenia brzmiał „Nowoczesny pacjent - świadomy, samodzielny, odpowiedzialny. 10 lat Rzecznika Praw Pacjenta”.

Podobnie, jak w latach ubiegłych spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu, jak i mediów.

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego uczestników konferencji powitała dr Anna Staniszewska z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, reprezentująca  także Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Dr Anna Staniszewska przypomniała, że konferencja została objęta patronatami: JM Rektora WUM, Rzecznika Praw Pacjenta, Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, Wydawnictwa PZWL oraz  Burmistrza Dzielnicy Ochota.

Do wszystkich przybyłych na spotkanie zwróciła się Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ dr hab. Joanna Gotlib, która gratulując organizatorom SKN Zdrowia Publicznego Sekcji Promocji Zdrowia oraz Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, życzyła wszystkim owocnych obrad i zaprosiła na przyszłoroczne spotkanie, które będzie małym jubileuszem.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta - Ministra Grzegorza Błażewicza, który zreferował zebranym dziesięcioletnią historię funkcjonowania organu, podzielił się także wyzwaniami i marzeniami, przed którymi staje i które ma Rzecznik.

Pierwszy dzień konferencji upłynął pod znakiem panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Wiedza o pacjencie dla pacjenta”, który poprowadziła Ewa Drzyzga. W dyskusji wzięli udział: dr Anna Staniszewska, mgr Magdalena Krysińska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, dr Dominik Olejniczak z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM oraz Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, mgr Paweł Koczkodaj z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Minister Grzegorz Błażewicz oraz dr Krzysztof Kuszewski - przewodniczący Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Szum informacyjny powoduje konieczność nauczenia się korzystania z rzetelnych źródeł informacji na temat zdrowia i choroby. Jak podkreślił Minister Grzegorz Błażewicz, wyedukowany pacjent powinien znać i korzystać ze swoich praw, ale również rozumieć swoje obowiązki, przygotowywać się na wizyty lekarskie, czynnie brać udział w decyzjach dotyczących swojego zdrowia. Pacjenci mają prawo m.in. do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie powinni być świadomi m.in., jakiego rodzaju badania profilaktyczne powinni na danym etapie życia wykonać. W razie niezlecania ich przez lekarza rodzinnego, powinni zwrócić się do lekarza z sugestią ich wykonania. Publikacja „Niezbędnik pacjenta”, która została objęta patronatem m.in. Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, stanowi przykład narzędzia mogącego zaktywizować pacjenta w działania na rzecz swojego zdrowia. Wnioskiem z dyskusji było wypracowanie definicji nowoczesnego pacjenta jako osoby, która posiada wiedzę pozwalającą mu samodzielnie i sprawnie poruszać się po systemie ochrony zdrowia w celu zachowania, umacniania, bądź przywracania zdrowia, ale także człowieka, który t odpowiedzialnie i świadomie dokonuje wyborów wpływających na styl życia. Taki pacjent przyczynia się do odciążenia systemu zdrowia.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była rozmowa z dr. Michałem Sutkowskim - Rzecznikiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dotycząca cech współczesnego pacjenta oraz jego optymalnego modelu, do którego powinniśmy dążyć. Jak zaznaczył dr Sutkowski „Partnerstwo w gabinecie to podstawa. Lekarz i pacjent muszą sobie ufać. Medycyna partnerska musi opierać się na dialogu. Nowoczesny pacjent to pacjent nastawiony na partnerstwo, otwarty, dobrze wyedukowany z dobrymi wzorami, świadomy, zrzeszony w dobrych organizacjach pacjenckich.”

Na drugi dzień konferencji złożyły się dwie sesje studenckie oraz sesja plakatowa, podczas których studenci zaprezentowali wyniki swoich prac. Najlepsze z nich zostały nagrodzone. Decyzją Jury nagrody otrzymali:

W sesji plakatowej: 

I miejsce: A. Sosulska, D. Ankowska, S. Tim za pracę "Ocena świadomości i częstości używania nowych technologii w obszarze świadczeń medycznych w różnych grupach wiekowych". 

W sesji prac ustnych: 

I miejsce: M. Szmidt, D. Granda za pracę "Regulacje prawne jako narzędzie do walki z otyłością i wprowadzania zmian w zachowaniach prozdrowotnych".

II miejsce: M. Sobolewska, M. Miros "Sumienność pacjentów w stawianiu się na wizyty lekarskie."

III miejsce: A. Bialkowska, U. Nasuta, K. Szewczyk "Ocena jakości diety na podstawie wskaźników pHDI-4 i nHDI-4 pacjentów przybywających w oddziale chorób wewnętrznych i metabolicznych w szpitalu czerniakowskim w Warszawie".

Wyróżnienie: D. Granda, M. Szmidt za pracę "Wiedza i świadomość osób starszych na temat witaminy D oraz potrzeby jej suplementacji". 

Wyróżnienie: D. Skolmowska za pracę "Analiza możliwości kompensacji strat krwi w czasie menstruacji przez spożycie żelaza u kobiet w wieku reprodukcyjnym.

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM

IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_01.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_02.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_03.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_04.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_05.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_06.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_07.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_08.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_09.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_10.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_11.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_12.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_13.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_14.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_15.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_16.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_17.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_18.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_19.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_20.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_21.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_22.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_23.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_24.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_25.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_26.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_27.jpg
IV Warszawskie Dni Promocji Zdrowia_28.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter