Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasza Uczelnia na Targach Edukacyjnych Perspektyw

W dniach 8 i 9 marca br. odbył się XXXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny – Perspektywy 2019. W salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki zaprezentowały się Szkoły Wyższe i Policealne, w tym Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Oficjalnego otwarcia Targów dokonał Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński, który przywitał gości honorowych i wszystkich uczestników wydarzenia. Do przybyłych zwrócili się także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wiceminister Maciej Kopeć oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny m. st. Warszawy Dorota Łoboda.

Wszyscy zainteresowani studiowaniem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mogli odwiedzić stanowisko, na którym przedstawiciele Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia: Katarzyna Zielińska i Beata Jadacka udzielały szczegółowych informacji dotyczących oferty edukacyjnej naszej Uczelni oraz zasad tegorocznej rekrutacji. Do studiowania na Wydziale Nauki o Zdrowiu zachęcała również Dominka Robak z Dziekanatu WNoZ. Dodatkowo, liczna grupa naszych studentów dzieliła się swoją wiedzą o praktycznym wymiarze kształcenia na Uniwersytecie.

Młodzież odwiedzająca Salon Edukacyjny miała także okazję uczestniczyć w prezentacji WUM, którą poprowadził Konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – dr Henryk Rebandel.

Warszawskie targi organizowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” stanowią cykliczną inicjatywę, która służy pomocą młodym ludziom w planowaniu ścieżki edukacyjnej. Tegoroczny Salon odbył się pod honorowym patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Rafała Trzaskowskiego Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jana Szmidta.

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

Salon Edukacyjny -Perspektywy- -1.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -2.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -3.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -4.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -5.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -6.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -7.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -8.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -9.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -10.jpg
Salon Edukacyjny -Perspektywy- -11.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter