Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wykład patronacki

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika było gospodarzem spotkania, podczas którego wystąpił z wykładem prof. Jacek Malejczyk – Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

W spotkaniu uczestniczyli tradycyjnie uczniowie i nauczyciele ze szkół objętych patronatem: XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego oraz gospodarze.

Sylwetkę wykładowcy - jego dorobek naukowy i zainteresowania badawcze przedstawiła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra - Pełnomocnik Rektora ds. Pilotażowego Programu Patronackiego.

Prof. Jacek Malejczyk w swoim wystąpieniu, odwołując się do odwiecznych marzeń człowieka o nieśmiertelności, starał się odpowiedzieć na pytanie, na ile medycyna regeneracyjna i odtwórcza jest receptą na starzenie się i pozwala zatrzymać czas.
Prelegent, zdefiniował proces starzenia, nawiązał do chorób związanych z przedwczesnym starzeniem się – progerii i pokazał w jaki sposób współczesna medycyna próbuje sobie poradzić ze „zużytymi” i zniszczonymi częściami organizmu. Prof. Jacek Malejczyk omówił najważniejsze cele i strategie medycyny regeneracyjnej, takie jak stymulacja komórek i tkanek do bardziej efektywnego gojenia się ubytku i odtwarzania narządu, czy zastąpienie chorego narządu przeszczepem lub sztucznie wytworzonym zamiennikiem. Na wybranych przykładach młodzież dowiedziała się na czym polega zdolność do regeneracji tkanek i narządów. Odwołując się m. in.  do ikonografii, osobne miejsce poświęcił transplantologii. Opowiedział zebranym o rodzajach przeszczepień oraz przypomniał o ograniczeniach w ich stosowaniu. Wiele uwagi poświęcił także komórkom macierzystym – ich pochodzeniu, potencjałowi i zastosowaniu. Wspomniał także o finansowych ograniczeniach stosowania medycyny regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej oraz jej etycznych i społecznych aspektach.

Wystąpienie naszego naukowca spotkało się z dużym zainteresowaniem licealistów, którzy korzystając ze sposobności zadawali mu wiele pytań.

Na zakończenie spotkania prof. Jacek Malejczyk otrzymał z rąk dr hab. Ewy Bałkowiec-Iskry podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest inicjatorem Programu Patronackiego.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Program patronacki 01.jpg
Program patronacki 02.jpg
Program patronacki 03.jpg
Program patronacki 04.jpg
Program patronacki 05.jpg
Program patronacki 06.jpg
Program patronacki 07.jpg
Program patronacki 08.jpg
Program patronacki 09.jpg
Program patronacki 10.jpg
Program patronacki 11.jpg
Program patronacki 12.jpg
Program patronacki 13.jpg
Program patronacki 14.jpg
Program patronacki 15.jpg
Program patronacki 16.jpg
Program patronacki 17.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter