Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VIII Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego

22 marca br. w Sali im. prof. Antoniego Dobrzańskiego odbyła się VIII sesja naukowa II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii.

Gospodarzem spotkania, podczas którego podsumowano dorobek naukowy pracowników Wydziału, był Dziekan – prof. Marek Kuch. Zaproszenie na spotkanie przyjęli: reprezentujący JM Rektora - prof. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - prof. Michał Ciurzyński. Obecni byli także Prodziekani II Wydziału Lekarskiego: prof. Bożena Werner, dr hab. Magdalena Malejczyk, prof. Artur Mamcarz, dr hab. Dariusz Białoszewski oraz prof. Magdalena Marczyńska - Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydział Lekarskiego.

W pierwszej części spotkania zaprezentowano 2 prace doktorskie, 1 habilitacyjną i jedną studencką. Swoje dokonania przedstawili:

Dr hab. Łukasz Gawęda z II Kliniki Psychiatrycznej ”Rola zniekształceń poznawczych w objawach psychotycznych w populacji klinicznej oraz wśród osób zdrowych psychicznie z doświadczeniami podobnymi do objawów psychotycznych”

Dr Krzysztof Godlewski z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej „Ocena wyników leczenia dzieci ze zwężeniem zastawki aortalnej metodą przezskórnej walwuloplastyki balonowej”. Komentarz do prezentacji wygłosiła prof. Bożena Werner.

Dr n. o zdr. Damian Parol „Ocena wpływu długoterminowego stosowania diety wegańskiej na wydolność fizyczną u osób amatorsko uprawiających biegi długodystansowe”. Prezentację opatrzył komentarzem prof. Artur Mamcarz.

Ostatnią z prezentacji przygotował Jakub Franke – student VI roku II Wydziału Lekarskiego „Spersonalizowana profilaktyka nowotworowa – Badamy Geny”. Wystąpienie skomentowała dr hab. Anna Wójcicka z Zakładu Medycyny Genomowej.

W kolejnej części konferencji z wykładem zatytułowanym „Sztuczna inteligencja i technologie ubieralne w medycynie: wystąpiła dr n. hum. Aleksandra Przegalińska-Siekierkowska – filozofka, futurolożka i wykładowczyni z Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Podsumowania konferencji dokonał Dziekan – prof. Marek Kuch.

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM

VIII Sesja Naukowa II WL 01.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 02.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 03.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 04.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 05.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 06.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 07.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 08.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 09.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 10.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 11.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 12.jpg
VIII Sesja Naukowa II WL 13.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter