Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie informacyjne z Ambasadorem Programu Fulbrighta

2 kwietnia br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego uniwersytetu oraz reprezentanci innych warszawskich uczelni spotkali się z Ambasadorem Programu Fulbrighta w Warszawie i okręgu mazowieckim - dr. hab. Markiem Postułą.

Uczestników wydarzenia przywitał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof. J. Filipiak. Zwracając się do przybyłych, powiedział, że jednym z priorytetów Uczelni jest umiędzynarodowienie studiów, dlatego warto skorzystać z oferowanych programów wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza tak sprawdzonych i prestiżowych, jak te do których zaprasza Komisja Fulbrighta.

Dr hab. Marek Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej – były stypendysta Fulbrighta przedstawił uczestnikom aktualną ofertę stypendialną Komisji, podkreślając jej unikatowość wynikająca z jakości programu i korzyści przynoszonych wyjeżdżającym. Podkreślił także długoletnią, bo sześćdziesięcioletnią historię Programu Fulbrighta w Polsce i pozytywne, wielowymiarowe efekty tej inicjatywy. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze szczegółami propozycji skierowanej do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, dowiedzieli się także na czym polega proces rekrutacji i jak przygotować dobrą aplikację o stypendium.

Ambasador Programu Fulbrighta opowiedział także o swoich osobistych doświadczeniach związanych z pobytem w Laboratorium Perioperatywnej Genomiki (Katedra Anestezjologii, Penn State College of Medicine w Hershey) i wpływie tego wyjazdu na jego dalsze, nie tylko zawodowe, życie.

Swoją wiedzą, refleksjami a także motywacjami, które legły u podstaw przystąpienia do programu wymiany akademickiej między Polską a USA, podzielili się także obcokrajowcy -  stypendyści programu, którzy przebywają w Polsce. O swoim doświadczeniu opowiedzieli studenci: Aleksander Bala, Blair Stewig, Dzhuliyan Vasilev oraz wykładowca akademicki dr David Forte.

Osoby biorące udział w programie miały sposobność zadawania pytań dotyczących zarówno oferty jak i zasad naboru. Odpowiedzi udzielali dr hab. Marek Postuła oraz Justyna Maziarska-Lesisz – koordynator Programu Senior Award.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Fundacja Fulbrighta 01.jpg
Fundacja Fulbrighta 02.jpg
Fundacja Fulbrighta 03.jpg
Fundacja Fulbrighta 04.jpg
Fundacja Fulbrighta 05.jpg
Fundacja Fulbrighta 06.jpg
Fundacja Fulbrighta 07.jpg
Fundacja Fulbrighta 08.jpg
Fundacja Fulbrighta 09.jpg
Fundacja Fulbrighta 10.jpg
Fundacja Fulbrighta 11.jpg
Fundacja Fulbrighta 12.jpg
Fundacja Fulbrighta 13.jpg
Fundacja Fulbrighta 14.jpg
Fundacja Fulbrighta 15.jpg
Fundacja Fulbrighta 16.jpg
Fundacja Fulbrighta 17.jpg
Fundacja Fulbrighta 18.jpg
Fundacja Fulbrighta 19.jpg
Fundacja Fulbrighta 20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter