Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I Forum Akademickie WUM

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji medycznej oraz stworzenie miejsca wymiany doświadczeń, opinii i pomysłów kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni - to główne cele I Forum Akademickiego WUM, które odbyło się 3 kwietnia br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym.

W imieniu gospodarzy uczestników wydarzenia powitał prof. Marcin Wojnar, który przybliżył ideę Forum i wyraził nadzieję, że spotkanie będzie miało charakter cykliczny. Zaproszenie organizatorów przyjęli Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Barbara Górnicka oraz Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski.

Pani Prorektor zwracając się do obecnych w sali im. prof. A Dobrzańskiego pogratulowała pomysłu inicjatorom Forum: prof. Marcinowi Wojnarowi – Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia, dr Antoninie Doroszewskiej – Pełnomocnik Rektora ds. Utworzenia Centrum Edukacji Medycznej WUM oraz pracownikom Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia. Wyraziła zadowolenie ze znakomitej frekwencji i zaznaczyła, że na Uczelni podejmowanych jest obecnie wiele działań i inicjatyw, które mają poprawić jakość kształcenia, zaś ich adresatem są nauczyciele akademiccy. Zaapelowała także o współpracę i zaangażowanie się w nową inicjatywę, zwłaszcza dzielenie się przemyśleniami, uwagami oraz pomysłami dotyczącymi kształcenia.

W pierwszej części spotkania z prezentacją dotyczącą „Procedur tworzenia, zatwierdzania oraz ewaluacji pytań testowych wykorzystywanych podczas egzaminów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” wystąpił prof. Zbigniew Gaciong z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii. Omawiając temat z punktu widzenia zarówno egzaminatora, jak i osoby zdającej, prelegent odniósł się do wad i zalet testów oraz zaproponował pewne systemowe zmiany dotyczące ich przygotowania.

Drugą część spotkania wypełnił wykład dr hab. Joanny Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ a zarazem kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM. W swoim wystąpieniu pani Prodziekan omówiła możliwości indywidualnego kształcenia wybitnie uzdolnionych studentów, a zarazem podnoszenia kompetencji kadry akademickiej w oparciu o dwa programy MNiSzW, które łączy metoda tutoringu - „Mistrzowie Dydaktyki” i „Szkoła Orłów”.

Po każdym z wystąpień, uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań wykładowcom.

Podsumowania I Forum Akademickiego dokonał prof. Marcin Wojnar.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 01.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 02.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 03.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 04.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 05.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 06.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 07.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 09.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 10.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 11.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 12.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 13.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 14.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 15.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 16.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 17.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 18.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 19.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 21.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 22.jpg
Forum Akademickie WUM – tworzenie testowych pytań egzaminacyjnych 23.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter