Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kolejny mikrogrant dla zespołu naukowców WUM-UW

Prof. Marta Wróblewska z Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej WUM oraz dr hab. Radosław Stachowiak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali wsparcie finansowe w postaci mikrograntu na badania wstępne.

Środki, które przekażą naukowcom obie uczelnie zostaną przeznaczone na badania w ramach projektu „Typowanie genetyczne szczepów klinicznych Acinetobacter baumanii”.

Acinetobacter baumannii to oportunistyczna pałeczka Gram-ujemna wywołująca infekcje, których leczenie jest coraz trudniejsze z powodu narastającej lekoopomości tej bakterii. Coraz większa częstość zakażeń wywołanych przez wielolekooporne szczepy A. baumannii sprawia, że wykrycie źródła epidemii i ścieżek transmisji staje się priorytetem. Tym celom służy typowanie genetyczne (genotypowanie) szczepów tego gatunku W projekcie zaplanowano badania umożliwiające genotypowanie 25 szczepów klinicznych za pomocą dwóch metod: MLST i PFGE. Wyniki badań molekularnych umożliwią ocenę różnorodności profili allelicznych szczepów A. baumannii, a w połączeniu z danymi klinicznymi pozwolą zidentyfikować źródła zakażeń i czynniki ryzyka wystąpienia epidemii.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter