Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Seminarium eksperckie „Między odpowiedzialnością prawną personelu medycznego, a bezpieczeństwem pacjenta

17 kwietnia br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się seminarium eksperckie „Między odpowiedzialnością prawną personelu medycznego, a bezpieczeństwem pacjenta”. Organizatorem wydarzenia był Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego.

W spotkaniu udział wzięli studenci, nauczyciele akademiccy, lekarze i pielęgniarki oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych, a także prawnicy.

Uczestników konferencji, w tym prelegentów  powitała dr hab. Aleksandra Czerw – Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego. Zaproszenie organizatorów przyjęli m. in. prof. Bolesław Samoliński, dr hab. Mariusz Gujski, dr hab. Adam Fronczak i prof. Robert Rudowski.  

Pierwszy z prelegentów - Paweł Strzelec, radca prawny, nauczyciel akademicki, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, wygłosił wykład pt.  „Ryzyka prawno-finansowe w zawodach medycznych”. Prelekcja dotyczyła zagadnień spraw karnych i cywilnych związanych z błędami medycznymi, znaczenia dokumentacji medycznej w kontekście zabezpieczenia personelu medycznego przed ewentualnymi roszczeniami, kryminalizacji zawodów medycznych w związku z coraz większą liczbą składanych pozwów.

Po wygłoszeniu wykładu dr hab. Aleksandra Czerw otworzyła dyskusję, w której  oprócz pani docent głos zabrali: dr hab. Adam Fronczak, prof. Bolesław Samoliński i prof. Robert Rudowski. Wymiana opinii dotyczyła m.in. problemu odpowiedzialności prawnej za zakażenia szpitalne oraz projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

W drugiej części spotkania prelekcję pt. „Czy lekarze często popełniają przewinienia zawodowe?” wygłosił dr Grzegorz Wrona – Naczelny  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Wykładowca przedstawił dane statystyczne związane z liczbą prowadzonych postępowań dotyczących przewinień zawodowych lekarzy, omówił przyczyny zgłaszania skarg oraz możliwe kary, jakie mogą ponieść lekarze. Na koniec swojego wystąpienia odniósł się do tematu często pomijanego w podobnych rozważaniach  - odpowiedzialności zawodowej lekarzy przebywających na emigracji zarobkowej. Po wykładzie ponownie rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrała dr Katarzyna Syroka-Marczewska, adwokat, współpracownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, która odniosła się do problemu coraz większej aktywności na rynku podmiotów oferującychpacjentom uzyskiwanie odszkodowań i zadośćuczynień.

Spotkanie zakończyła dr Anna Augustynowicz, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego, która zaprosiła wszystkich do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach w ramach cyklu seminariów dotyczących odpowiedzialności prawnej personelu medycznego.


 Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego WUM

 

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM

Seminarium eksperckie 01.jpg
Seminarium eksperckie 02.jpg
Seminarium eksperckie 03.jpg
Seminarium eksperckie 04.jpg
Seminarium eksperckie 05.jpg
Seminarium eksperckie 06.jpg
Seminarium eksperckie 07.jpg
Seminarium eksperckie 08.jpg
Seminarium eksperckie 09.jpg
Seminarium eksperckie 10.jpg
Seminarium eksperckie 11.jpg
Seminarium eksperckie 12.jpg
Seminarium eksperckie 13.jpg
Seminarium eksperckie 14.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter