Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I Studencka Konferencja Logopedyczna

26 kwietnia br. w Centrum Dydaktycznym WUM  odbyła się  I Studencka Konferencja Logopedyczna zatytułowana „Dysfagia. Przełknij to!”.  Inicjatorem i organizatorem  wydarzenia było SKN Logopedyczne działające na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Sympozjum było współorganizowane przez Naukowe Koło Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestników spotkania powitały Natalia Tuz-Hrycyna  - opiekun naszego uczelnianego koła naukowego oraz studentki zrzeszone w kołach. W gronie osób, które przyjęły zaproszenie organizatorów znaleźli się: prof. Kazimierz Niemczyk – kierownik Katedry i Kliniki Otoloryngologii WUM,  prof. Józef Porayski-Pomsta z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marzena Stępień - Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu UW i dr hab. Olga Jauer-Niworowska  – opiekun Koła Naukowego Logopedycznego  z UW.

Wykład inauguracyjny dotyczący reinerwacji krtani wygłosił współtwórca kierunku logopedia ogólna i kliniczna na WUM -  prof. Kazimierz Niemczyk, kierownik Kliniki będącej jedyną jednostką dysponującą pełnym zapleczem diagnostycznym
i terapeutycznym w zakresie dysfagii ustno-gardłowej.

Prelegent w swoim wystąpieniu poprzedzającym wykład wyraził radość z faktu organizacji konferencji, przypomniał także historię powstania kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz  wyraził nadzieję na dalszą coraz ściślejszą współpracę obu uczelni.
W części wykładowej omówił najczęstsze przyczyny porażenia fałdów głosowych, konsekwencje tego porażenia oraz możliwe metody rekonstrukcji chirurgicznej. Na przykładzie wybranych przypadków klinicznych opowiedział o ich wadach i zaletach.

Następnie zgromadzeni wysłuchali  siedmiu prezentacji stanowiących podsumowanie badań dotyczących dysfagii prowadzonych przez studentów różnych uczelni. Wystąpieniom ustnym towarzyszyła sesja posterowa, podczas której wystawiono pięć plakatów.

Pierwszą część wydarzenia zakończył wykład dr n.med. Mariki Litwin ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej dotyczący metod terapii  dysfagii neurogennej.

W programie konferencji znalazły się także warsztaty poświęcone wczesnej opiece nad pacjentem z rozszczepem wargi i podniebienia oraz wspomaganiu karmienia dzieci z MDP.
Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie dr Magdaleny Milewskiej z Zakładu Dietetyki klinicznej zatytułowane „Metoda potrójnej adaptacji w planowaniu postępowania dietetycznego u pacjentów z zaburzeniami połykania”.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Dysfagia 01.jpg
Dysfagia 02.jpg
Dysfagia 03.jpg
Dysfagia 04.jpg
Dysfagia 05.jpg
Dysfagia 06.jpg
Dysfagia 07.jpg
Dysfagia 08.jpg
Dysfagia 09.jpg
Dysfagia 10.jpg
Dysfagia 11.jpg
Dysfagia 12.jpg
Dysfagia 13.jpg
Dysfagia 14.jpg
Dysfagia 15.jpg
Dysfagia 16.jpg
Dysfagia 17.jpg
Dysfagia 18.jpg
Dysfagia 19.jpg
Dysfagia 20.jpg
Dysfagia 21.jpg
Dysfagia 22.jpg
Dysfagia 23.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter