Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasz naukowiec wybrany do jednego z Komitetów Histiocyte Society

Dr n. med. Rafał Machowicz, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM został wybrany na członka HLH Steering Committee w Histiocyte Society – międzynarodowego towarzystwa naukowego z siedzibą w USA zajmującego się rozwojem diagnostyki i leczenia histiocytoz. 

Naukowiec WUM jest jedynym przedstawicielem krajów Europy Środkowej i Wschodniej we wspomnianym Komitecie - pozostali członkowie pochodzą z USA, Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Włoch i Chin.  Swoją funkcję będzie sprawował przez 4 lata.

HLH (limfohistiocytoza hemofagocytowa; zespół hemofagocytowy) jest zespołem hiperzapalenia, który nieleczony prowadzi do śmierci. Dr Rafał Machowicz znajduje się w ścisłym gronie światowych ekspertów zajmujących się HLH. Ostatnio w najbardziej prestiżowym czasopiśmie hematologicznym – Blood (IF 15,1) –  ukazały się wytyczne postępowania u dorosłych pacjentów z HLH, których jest współautorem.

http://www.bloodjournal.org/content/early/2019/04/16/blood.2018894618

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter