Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Mikrogrant dla kolejnego duetu naukowców WUM –UW

Dr Wioletta Olejarz z Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz mgr Mateusz Filipek doktorant Zakładu Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki UW otrzymali wsparcie finansowe na badania wstępne w postaci mikrograntu.

Dofinansowaniem obu Uczelni zostanie objęty projekt zatytułowany „Wpływ egzosomów pochodzenia nowotworowego na progresję raka gruczołu krokowego w warunkach in vitro”

Celem wspólnego przedsięwzięcia naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego jest przeprowadzenie badań dotyczących wpływu egzosomów pochodzenia nowotworowego na progresję raka gruczołu krokowego w warunkach in vitro. Prowadzone prace umożliwią w przyszłości opracowanie nowych metod diagnostyki i leczenia wspomnianego nowotworu.

Po przeprowadzeniu badań wstępnych naukowcy wystąpią o grant Narodowego Centrum Nauki.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter