Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja z okazji Dnia Położnej

„Transkulturowość w położnictwie i ginekologii” to tytuł VIII Konferencji Wydziału Nauki o Zdrowiu, która z okazji Dnia Położnej odbyła się 15 maja br. w Centrum Dydaktycznym WUM.

W roli gospodarza spotkania wystąpiła dr Barbara Mazurkiewicz – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etyki przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, które wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Położnych zorganizowało konferencję. Zaproszenie inicjatorów sympozjum przyjęli min.: dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska - Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Grażyna Sarna – Przewodnicząca Komisji Położnych przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,  Beata Szlendak zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Ewa Piotrowska - Dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej, Woletta Reluga z Wydawnictwa Lekarskiego PZWL oraz Izabela Grabiec  z Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Z okazji święta położnych Grażyna Sarna złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim reprezentantom tego zawodu i wręczyła kwiaty dr Barbarze Mazurkiewicz. Słowa uznania i życzenia do wszystkich wykładowczyń-położnych oraz studentek i studenta kierunku położnictwo skierowały również: dr Zofia Sienkiewicz z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego - jednocześnie Przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,  Beata Szlendak i Izabela Grabiec przedstawicielka MZ z Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Zgromadzeni wysłuchali także ciepłych słów, które wystosowały do położnych Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz  Ewa Janiuk - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Życie i działalność zawodowa Bł. Stanisławy Leszczyńskiej” wygłosiły Zofia Szyszkowska-Furtak – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Oddziału Lublin oraz Mariola Sienkiewicz
ze Stowarzyszenia „Dobrze Urodzeni”.

W czasie konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne. W ramach każdej z nich członkowie komisji, które przewodniczyły obradom wytypowali najlepsze wystąpienia.
W pierwszej Sesji wyróżniono referat pt. „Rola kobiety w Arabii Saudyjskiej” przygotowany przez Alicję Marcinowską i Kamilę Kraszewską ze Studenckiego Koła Naukowego Etyki.

W drugiej sesji wyróżniono referat zatytułowany „Student położnictwa w Afryce” - Joanny Baranowskiej, Anny Szynalik, Marty Olender, Julii Pszczółkowskiej ze Studenckiego Koła Naukowego Położnych.

Pomiędzy sesjami odbyła się multimedialna sesja plakatowa w formule konkursu zatytułowana „Różne aspekty opieki położniczej nad kobietą w zdrowiu i chorobie”.

I miejsce przyznano pracy pt. „The follow –through experience czyli praktyczna nauka sprawowania ciągłej opieki nad pacjentką przez położną” autorstwa: Aleksandry Grejcz, Konstancji Bińki, Anny Bielik (SKN Położnych przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno- Położniczej WUM).

II miejsce zajęła praca pt. „Polskie Położne w świecie mediów społecznościowych”, której autorkami były: Jadwiga Surówka, Barbara Polak, Patrycja Świątek, Magdalena Humaj-Grysztar i  Renata Madetko (SKN przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Collegium Medicum UJ). 

III miejsce przypadło pracy zatytułowanej „Ciąża, poród i macierzyństwo w kulturze romskiej”, którą przygotowały: Natalia Maciejczyk, Alicja Szeller, Agnieszka Nowacka studentki III roku  studiów licencjackich  na kierunku położnictwo WNOZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Nagrodę publiczności otrzymał plakat Katarzyny Salomońskiej z SKN Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy pod tytułem
„Problemy kobiecej seksualności po porodzie”.

 

Zdjecia: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 01.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 02.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 03.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 04.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 05.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 06.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 07.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 08.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 09.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 10.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 11.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 12.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 13.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 14.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 15.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 16.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 17.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 18.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 19.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 20.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 21.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 22.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 23.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 24.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 25.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 26.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 27.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 28.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 29.jpg
VIII konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej 30.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter