Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL)

16 maja br. Warszawski Uniwersytet Medyczny po raz czwarty był gospodarzem spotkania członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Naszą Uczelnię w pracach tego gremium reprezentuje prof. Marek Kulus, pełniący w kadencji 2017-2020 funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Głównym tematem obrad były propozycje zmian do „Kwestionariusza samooceny przeprowadzanej na kierunku lekarskim” zgodnie z zaleceniami US. Department of Education. Dyskutowano również na temat konieczności ubiegania o akredytację World Federation for Medical Education (WFME).

Następnie ustalono składy komisji oraz opracowano przyszły harmonogram wizytacji Wydziałów Lekarskich w poszczególnych uczelniach.

Zdjęcia: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Spotkanie z Członkami Uniwersyteckiej Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM) 01.jpg
Spotkanie z Członkami Uniwersyteckiej Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM) 02.jpg
Spotkanie z Członkami Uniwersyteckiej Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM) 03.jpg
Spotkanie z Członkami Uniwersyteckiej Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM) 04.jpg
Spotkanie z Członkami Uniwersyteckiej Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM) 05.jpg
Spotkanie z Członkami Uniwersyteckiej Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM) 06_1.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter