Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dzień Kultury Jakości Uczelni

Wyzwaniom nowoczesnej edukacji medycznej poświęcono VI edycję konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, która odbyła się 17 maja br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM.

Konferencję otworzył prof. Marcin Wojnar – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, jednocześnie Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Władz WUM: prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski. Zaproszenie organizatorów przyjęli również reprezentanci innych Uczeni oraz członkowie naszej społeczności akademickiej – pełnomocnicy kształcenia na poszczególnych Wydziałach, nauczyciele, doktoranci, studenci i pracownicy administracji.

Do organizatorów i uczestników spotkania zwróciła się prof. Barbara Górnicka. Dziękując inicjatorom za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia, podkreśliła, że dydaktyka i jakość kształcenia są priorytetami dla Władz Uczelni. Wyraziła także radość z coraz większego włączania się kadry Uniwersytetu w podnoszenie jakości edukacji i zapewniła, że Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby dostosowywać kształcenie do rozwoju nowych technologii. Nawiązała także do ważnych projektów prowadzonych przez Uczelnię i tych które będą realizowane w przyszłości jak: WUM AID, Time 2 MUW oraz WUM for WUM.

W trakcie konferencji rozstrzygnięto konkurs na projekt najciekawszą inicjatywę dydaktyczną podnoszącą jakość kształcenia –„Orzeł WUM”. Laureatką została Olga Rostkowska – doktorantka z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, którą nagrodzono za projekt „Zestaw narzędzi i metod diagnostycznych wykorzystywanych na zajęciach z chorób wewnętrznych dla różnych kierunków na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

W wykładowej część konferencji, która odbyła się w tym roku w formule unplugged omówiono takie kwestie jak: egzaminowanie programatyczne i progres-testy, wiarygodność ankiety oceny dydaktycznej i rola dowodów naukowych w kształceniu kadr medycznych. Osobne miejsce poświęcono wykorzystaniu tzw. „symulowanego pacjenta” w kształceniu kompetencji komunikacyjnych, roli wykładowcy w erze PowerPointa oraz zasadności „nauczania o nauce”. Wykładowcy starali się odpowiedzieć na pytania: kto odpowiada za jakość kształcenia oraz jak przeprowadzić pomysłowe i efektywne zajęcia dydaktyczne. Podzielono się także pomysłami dotyczącymi poradzenia z sobie z frustracją studenta oraz zaprezentowano losy absolwentów uczelni medycznych na rynku pracy.

Grono prelegentów stanowili: Paulina Sobierańska z Centrum Edukacji Medycznej UM w Łodzi, dr n.med. Aneta Cybula z Klinki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM, dr hab. Mikołaj Jasiński z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, dr hab. Piotr Dziechciarz z Kliniki Pediatrii WUM, dr hab. Mariusz Panczyk z Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WUM, dr Antonina Doroszewska oraz Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak i Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak ze Studium Komunikacji Medycznej WUM, Bartłomiej Bączek z SKN Logos, Robert Lasek z Wydziału Biologii UW, lek. Paweł Sobczuk z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, Jacek Dziedziak z STN WUM, a także  lek. Mateusz Struś i Tomasz Ufniarski z Pracowni Nowoczesnych Technik Nauczania.

 

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

Dzień Kultury Jakości Uczelni 01.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 02.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 03.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 04.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 05.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 06.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 07.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 08.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 09.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 10.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 11.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 12.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 13.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 14.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 15.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 16.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 17.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 18.jpg
Dzień Kultury Jakości Uczelni 19.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter