Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Przyznano kolejne mikrogranty

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali dofinansowanie w postaci mikrograntu na badania wstępne. Środki, które przekażą obie Uczelnie pokryją koszty działań mających na celu przygotowanie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Wsparcie finansowe otrzymają: dr Katarzyna Zawada z Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz dr hab. Elżbieta Megiel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem wspólnego projektu jest wykonanie badań wstępnych dotyczących rodników nitroksylowych – związków chemicznych  sosowanych w badaniach stresu oksydacyjnego oraz testowanych w kierunku ich zastosowania jako nowych, mniej toksycznych niż obecnie stosowane, środków kontrastujących w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Zaplanowane w ramach projektu badania będą przeprowadzone równolegle na WUM i UW i skupią się na syntezie rodników i ich fizykochemicznej charakteryzacji oraz właściwościach antyoksydacyjnych rodników z użyciem spektroskopii EPR i testach cytotoksyczności.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter