Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I Studencka Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym – oczami studentów”

23 maja, pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof. Piotra Małkowskiego, odbyła się I Studencka Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym - oczami studentów", której głównym celem było poszerzenie wiedzy na temat interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem chirurgicznym oraz wyznaczenie pola do dalszych rozważań w tej dziedzinie.

Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał dr Dariusz Wasiak z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, który powitał zgromadzonych gości, złożył podziękowania komitetowi organizacyjnemu wydarzenia oraz życzył zebranym owocnych obrad. 

Wykład inauguracyjny na temat związków transplantologii z innymi naukami poprowadziła prof. Bożena Czarkowska-Pączek. Profesor przybliżyła m.in. historię transplantologii oraz omówiła wkład poszczególnych dziedzin nauki w jej rozwój. Następnie, Karolina Chrząstek z firmy Péters Surgical przedstawiła rodzaje materiałów szewnych oraz metody opatrywania przepuklin. Dr Aleksandra Tomaszek z Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM zaprezentowała psychologiczne aspekty oraz cele komunikacji z pacjentem. Wskazała m.in. oczekiwania pacjenta wobec personelu, zakłócenia komunikacji personel - pacjent i strategie poszukiwania informacji przez chorych. W dalszej części spotkania, Sylwia Duś z firmy Lohmann & Rauscher przybliżyła system wilgotnego leczenia ran za pomocą specjalnych opatrunków. 

W ramach Konferencji odbyła się również dwuczęściowa Sesja Studencka, w której poruszano tematy związane m.in. z: opieką pielęgniarską i dietą pacjenta po resekcji żołądka oraz z ostrym zapaleniem trzustki, zaburzeniami połykania, opieką nad pacjentem z chemicznym oparzeniem przełyku, po cholecystektomii i termoablacji guzów wątroby, po resekcji esicy metodą Hartmanna, czy guza jelita grubego. Ponadto, omówione zostały problem żywienia pozajelitowego i świadomość społeczeństwa na temat pielęgnacji ran. 

Organizatorami wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe "BeLivers" Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego, działające przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WNoZ WUM oraz Studenckie Koło Naukowe Żywienia Człowieka WUM przy Zakładzie Żywienia Człowieka WNoZ WUM. 

Oprac. Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

I Studencka Konferencja Naukowa Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym 01.jpg
I Studencka Konferencja Naukowa Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym 02.jpg
I Studencka Konferencja Naukowa Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym 03.jpg
I Studencka Konferencja Naukowa Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym 04.jpg
I Studencka Konferencja Naukowa Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym 05.jpg
I Studencka Konferencja Naukowa Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym 06.jpg
I Studencka Konferencja Naukowa Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym 07.jpg
I Studencka Konferencja Naukowa Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym 08.jpg
I Studencka Konferencja Naukowa Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym 09.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter