Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

„Opieka koordynowana w pielęgniarstwie” – to tytuł konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbyła się 22 maja br. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Z ramienia gospodarzy, konferencję poprowadzili dr hab. Tomasz Kryczka kierownik Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych oraz dr Zofia Sienkiewicz pracownik tegoż Zakładu, a jednocześnie Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Wszystkich przybyłych na spotkanie przywitała przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji prof. Bożena Czarkowska–Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ. Zaproszenie organizatorów przyjęli m.in. prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia WUM, Dorota Zinkowska - Naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy w Departamencie Pielęgniarek i Położnych MZ, Małgorzata Romańska z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ, Zofia Małas - Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Mariola Łodzińska Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Anna Dudzińska - Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Jacek Wojciechowski - Sekretarz Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Helena Falkowska – Skarbnik Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Iwanicka - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Beata Szlendak - Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Dudek - Kierownik Biura Analiz i Kształcenia Podyplomowego CKPPiP,  Halina Zmuda-Trzebiatowska - Kierownika Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego CKPPiP, Grażyna Wójcik - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, adiunkt w Zakładzie Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM, prof. Bolesław Samoliński – członek Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu i członek Rady Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Łukasz Czyżewski konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Prof. B. Czarkowska-Pączek dziękując wszystkim inicjatorom wydarzenia, skierowała słowa szczególnej wdzięczności za wkład naukowy i organizacyjny w przygotowanie sympozjum do pracowników Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych.

Do wszystkich świętujących Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki zwróciła się prof. Barbara Górnicka. Dziękując za zaproszenie do udziału w konferencji, życzyła wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom satysfakcji z wykonywania zawodu. Podkreśliła także szczególną wartość tej profesji a zarazem wymagania, którym muszą sprostać osoby wykonujące zawód pielęgniarki - czyli posiadanie solidnej wiedzy merytorycznej, umiejętności komunikacyjnych i zdolności empatii.

Ciepłe słowa do wszystkich pielęgniarek skierowały także Zofia Małas - Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Anna Dudzińska - Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Szczególny prezent przygotowały dzieci z warszawskiego przedszkola „Misio”. Najmłodsi wystąpili z przedstawieniem, na które złożyły się piosenki oraz wiersze dotyczące zdrowia i opieki pielęgniarskiej.

Wykład inauguracyjny dotyczący planowanych zmian w kształceniu przedyplomowym i podyplomowym pielęgniarek i położnych wygłosiła Dorota Zinkowska – Naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w MZ.

Kolejnym punktem sympozjum była debata z udziałem ekspertów dotycząca opieki koordynowanej w pielęgniarstwie. W trakcie dyskusji omówiono m.in. przykłady dobrych praktyk na tym polu.

W trakcie Sesji Wykładowej prelegenci poruszyli kwestie dotyczące implikacji moralnych w terapii osób w podeszłym wieku, opowiedzieli jak wygląda model pielęgniarki prowadzącej oraz podzielili się wiedzą o projekcie „Listy do przyjaciela”, który otrzymał Międzynarodową Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii. Omówiono także działalność Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa Społecznego – obecnie Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych w latach 2014-2019.

W ramach Sesji Posterowej swoje prace przedstawiło 31 zespołów reprezentujących różne ośrodki akademickie i placówki medyczne.

W konkursie na najlepszy poster I miejsce przyznano autorom z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie: Małgorzatcie Marcysiak, Joannie Wierzbickiej, Bożenie Ostrowskie oraz Marioli Pietrzak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę pt. „Pacjent otyły w POZ a opieka koordynowana”.
Miejsce II przypadło pracy wykonanej pt. ”Ocena postaw oraz wiedzy pielęgniarek/arzy na temat porady pielęgniarskiej” autorstwa: Karoliny Grabek, Joanny Stempniak, Roksany Sawczuk, Grażyny Wójcik z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kajetana Gawareckiego z Air Med Escort.
Miejsce III zajęła praca Adrianny Frydrysiak, Eweliny Blonkowskiej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku pt. ”Analiza porównawcza wartości BMI studentów pielęgniarstwa w Polsce i na świecie”oraz ex aequo praca studentów Studenckiego Koła Naukowego Podstawowej Opieki Zdrowotnej Marty Woźniak, Franciszki Woś, Mai Wójtowicz oraz opiekuna Koła - mgr Barbary Knoff pt." Zastosowanie terapii podciśnieniowej po amputacji palców u pacjenta ze stopą cukrzycową."

Uczestnicy Sympozjum mogli także obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci ukazujących pracę pielęgniarki ich oczami.

W trakcie konferencji studentki pielęgniarstwa zorganizowały warsztat w trakcie, którego szkolono z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

Na zakończenie wydarzenia dr Zofia Sienkiewicz opowiedziała o kampanii zaplanowanej na 2020r. zatytułowanej „Teraz Pielęgniarstwo – status, profil, kierunki rozwoju i wsparcie systemowe w wykorzystaniu potencjału pielęgniarskiego w opiece zdrowotnej.”

Sympozjum zostało zorganizowane przez: Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych; Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego; Zakład Podstaw Pielęgniarstwa; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego; Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego; SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej; SKN Rozwoju Pielęgniarstwa oraz Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 01.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 02.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 03.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 05.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 06.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 07.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 08.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 10.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 13.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 14.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 15.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 16.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 19.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 20.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 21.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 22.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 23.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 24.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 25.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 26.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 27.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 28.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 29.jpg
Midzynarodowy Dzie Pielgniarki 30.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter