Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta Delegacji Białorusi

23 maja 2019 r. gościliśmy Delegację z Białorusi, na czele z Wiceministrem Zdrowia – Dzmitry’m Pinevich’em, który przybył do Polski na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia RP. Rolę gospodarza pełnił Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak. Głównym organizatorem spotkania było WHO, rekomendujące wizytę strony białoruskiej w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli także: Irena Kireyeva – Dyrektor Wydziału Medycznego Przeglądu Specjalistycznego, Mikhail Kisel – Przewodniczący Specjalistycznej Komisji Regionu Brześcia ds. Rehabilitacji Medycznej, Vasil Smychok – Dyrektor Republikańskiego Centrum Naukowo-Klinicznego ds. Ekspertyzy Medycznej i Rehabilitacji, Valiantsin Rusovich – Przedstawiciel Białorusi w WHO ds. Ochrony Zdrowia, Łukasz Kruk - Główny Specjalista Wydziału Współpracy Dwustronnej Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia oraz prof. Piotr Węgrzyn – kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii UCK WUM i mgr Lidia Przepióra-Dziewulska - kierownik Działu Współpracy z Zagranicą WUM.

Przedstawiciele Białorusi zainteresowani byli kwestią polskiego systemu ochrony zdrowia, ze specjalnym naciskiem na jakość usług medycznych świadczonych w naszym kraju.

Podczas pierwszej części spotkania Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak przedstawił historię i działalność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współpracę międzynarodową i osiągnięcia Uczelni w dziedzinie edukacyjnej, naukowej i klinicznej. Następnie, Delegacja zwiedziła Klinikę Położnictwa i Perinatologii UCK WUM, której kierownik - prof. Piotr Węgrzyn, obszernie zaprezentował działalność podległej mu jednostki oraz jej osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Delegacja była pod ogromnym wrażeniem Szpitala Pediatrycznego WUM: jego wyposażenia oraz organizacji pracy.

Podczas rozmów Wiceminister Zdrowia Białorusi wyraził zainteresowanie podpisaniem Umowy Bilateralnej z WUM, obejmującej m.in.: wymianę studentów i nauczycieli akademickich, współdziałanie na polu naukowym, organizację sympozjów, seminariów, wymianę myśli badawczej i materiałów naukowych oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych.

mgr Lidia Przepióra-Dziewulska
Dział Współpracy z Zagranicą

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [01].jpg
wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [02].jpg
wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [03].jpg
wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [04].jpg
wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [05].jpg
wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [06].jpg
wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [07].jpg
wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [08].jpg
wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [09].jpg
wizyta Ministra Zdrowia Białorusi [10].jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter