Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasza Uczelnia beneficjentem w konkursie „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu kwotę dofinansowania w wysokości 554 495,- EUR (2 345 513,- PLN) w konkursie wniosków „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu” programu ERASMUS +. Wysokość dofinansowania oraz liczba wyjazdów dla pracowników i studentów organizowana przez WUM plasuje naszą Uczelnię w czołówce uczelni medycznych wspierających mobilność edukacyjną.

Przyznana kwota pozwoli na realizację studenckich wyjazdów na studia i praktyki oraz na wyjazdy pracowników: dydaktyczne oraz szkoleniowe. 

Dofinansowanie zostało podzielone na realizację następujących działań:

Lidia Przepióra-Dziewulska
Dział Współpracy z Zagranicą

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter