Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kandydaci na studia w języku angielskim zwiedzają Kampus Banacha

W przeddzień egzaminu wstępnego na studia medyczne WUM: English Division, Dentistry Division oraz Pharmacy Division, 31 maja w piątek osoby zainteresowane nauką w WUM, m.in. z Grecji, Izraela, Portugalii i USA, zwiedziły główny kampus uniwersytecki, poznając nie tylko historię i tradycję naszej Uczelni, ale także warunki studiowania oraz infrastrukturę naukowo-badawczą, którą posiada WUM. Kandydatów oprowadzała Delfina Święćkowska z Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM. 

Przyszli studenci naszej Uczelni byli pod wielkim wrażeniem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i wyrażali ogromną nadzieję, że zostaną zaliczeni w poczet studentów WUM, rozpoczynają naukę w roku akademickim 2019/2020.

Egzaminy wstępne do programów z nauczaniem w języku angielskim odbyły się w 9 różnych miastach na całym świecie: Bangkok, Berlin, Dubai, Kuala Lumpur, Nowy Jork, Oslo, Taipei, Tel-Aviv i Warszawa. Na studia w English Division, Dentistry Division oraz Pharmacy Division zostaną zakwalifikowani kandydaci z najlepszymi wynikami.

Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 01.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 02.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 03.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 04.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 05.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 06.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 07.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 08.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 09.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 10.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 11.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 12.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 13.jpg
Wycieczkapo WUM-ie Przyszłych stuentów English division 14.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter