Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasz naukowiec zwycięzcą konkursu „Supertalenty w Medycynie 2019”

4 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs „Supertalenty w medycynie 2019”, którego organizatorem jest  Puls Medycyny. Decyzją kapituły konkursu pierwsze miejsce zajął dr hab. Piotr Henryk Skarżyński z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM. Gala, podczas której wręczono dyplomy 11 finalistom i statuetkę zwycięzcy, odbyła się w Villi Foksal. W uroczystości uczestniczył Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak.

Zdobywca pierwszego miejsca  jest inicjatorem i koordynatorem pilotażowych badań przesiewowych w kraju i na świecie, jest także współtwórcą i koordynatorem pierwszej na świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii. Docent Piotr Henryk Skarżyński to również laureat ponad 70 nagród indywidualnych i zespołowych za osiągnięcia naukowe, kliniczne, wdrożeniowe, organizacyjne oraz społeczne przyznane w kraju i za granicą. Zwycięzca jest także autorem 703 publikacji naukowych o łącznym wskaźniku Impact Factor 146,517 oraz indeksie Hirscha wynoszącym 16.

Reprezentujący członków Kapituły Konkursu – prof. Krzysztof J. Filipiak wyjaśnił podczas uroczystości, iż oceny kandydatów dokonano biorąc po uwagę ich: osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach) oraz perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych  latach ).

Celem  organizowanego od 2012 roku konkursu „Supertalenty w medycynie” jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy,  którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Informacje o wszystkich finalistach na stronie Pulsu Medycyny

Zdjęcia: Wnda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Supertalent w medycynie 201901.jpg
Supertalent w medycynie 201902.jpg
Supertalent w medycynie 201903.jpg
Supertalent w medycynie 201904.jpg
Supertalent w medycynie 201905.jpg
Supertalent w medycynie 201906.jpg
Supertalent w medycynie 201907.jpg
Supertalent w medycynie 201908.jpg
Supertalent w medycynie 201909.jpg
Supertalent w medycynie 201910.jpg
Supertalent w medycynie 201911.jpg
Supertalent w medycynie 201912.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter