Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Zakład Zdrowia Publicznego WNoZ był jednym z organizatorów 12. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbyła się 12 czerwca br. w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni.

Wydarzenie zgromadziło ponad 400 uczestników, wśród których znaleźli się m.in. psychologowie, pracownicy socjalni, pielęgniarki kuratorzy, pracownicy żłobków i przedszkoli oraz przedstawiciele władz samorządowych. Zaproszeni eksperci i specjaliści na podstawie najnowszej, opartej na dowodach naukowych wiedzę, poruszyli kwestie związane ze złożoną sytuacją rodziny, w której rodzice rozstają się lub pozostają w konflikcie. Wzorem wcześniejszych edycji omówiono także zagadnienia dotyczące: przeciwdziałania krzywdzeniu najmłodszych, wspierania rodziców w tworzeniu bliskiej relacji z dzieckiem, wczesnej interwencji w przypadku pojawienia się trudności emocjonalnych w okresie okołoporodowym czy późniejszych problemów wychowawczych.

Uczestników konferencji powitała Urszula Kubicka-Kraszyńska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękując osobom zaangażowanym w przygotowanie programu sympozjum, przypomniała, że tegoroczne wydarzenie zostało objęte patronatem: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Do zebranych zwróciła się również Danuta Kuciewicz z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz dr Monika Sajkowska – prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dr hab. Adam Fronczak, który zabrał głos z ramienia gospodarzy i przywitał przybyłych w imieniu JM Rektora – prof. Mirosława Wielgosia, stwierdził, że cel, jakim jest przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, jednoczy w działaniach reprezentantów różnych środowisk. Dziękując wszystkim zaangażowanym w przygotowanie konferencji wyraził się z uznaniem o poszerzeniu  jej zakresu tematycznego.

W sesji inaugurującej sympozjum, wysłuchano wykładu zatytułowanego Jak odróżnić alienację rodzicielską od uzasadnionego odrzucenia jednego z rodziców”, który wygłosili Karen i Nick Woodall z Family Separation Clinic w Londynie. Sesję plenarną zdominował temat związany z sytuacją dziecka rozstających się rodziców i opieki naprzemiennej. Po przerwie w trakcie odbywających się równolegle sesji tematycznych prelegenci poruszyli kwestie związane z konfliktem w rodzinie i oskarżeniami o wykorzystanie seksualne, zaburzeniami odżywiania u małych dzieci i reakcjami depresyjnymi młodych matek. Omówiono także strategie zapobiegania seksualnemu wykorzystaniu dzieci oraz uświadomiono, przed jakimi dylematami i wyzwaniami stają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Osobne miejsce poświęcono programowi „Parents as partnerts - Rodzice jako partnerzy” oraz charakterystyce tzw. „ High Need Babies” wraz z aktualnym stanem wiedzy na temat uwarunkowań cech temperamentu.

Celem tej cyklicznie organizowanej konferencji jest m.in. zwiększenie wiedzy profesjonalistów dotyczącej czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami czy popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą. Zamierzeniem organizatorów jest też integracja środowiska pracującego na rzecz ochrony najmłodszych przed krzywdzeniem, podzielenie się dobrymi doświadczeniami, pogłębienie wiedzy i wypracowanie nowych metod pracy z dziećmi i rodziną.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Ostrożnie dziecko 01.jpg
Ostrożnie dziecko 02.jpg
Ostrożnie dziecko 03.jpg
Ostrożnie dziecko 04.jpg
Ostrożnie dziecko 05.jpg
Ostrożnie dziecko 06.jpg
Ostrożnie dziecko 07.jpg
Ostrożnie dziecko 08.jpg
Ostrożnie dziecko 09.jpg
Ostrożnie dziecko 10.jpg
Ostrożnie dziecko 11.jpg
Ostrożnie dziecko 12.jpg
Ostrożnie dziecko 13.jpg
Ostrożnie dziecko 14.jpg
Ostrożnie dziecko 15.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter