Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VI Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa Naukowa poświęcona ratownictwu medycznemu i medycynie ratunkowej

W dniach 14-15 czerwca br. w siedzibie naszej Uczelni odbyła się kolejna edycja polsko-ukraińskiej konferencji naukowej zatytułowana: „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie.” Wydarzenie zostało zorganizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku.

Gospodarzami spotkania byli: prof. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz prof. Oryna Detsyk - Przewodnicząca Katedry Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Władze Dziekańskie WNoZ reprezentowali także: dr hab. Robert Gałązkowski Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ oraz dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ. Prof. Piotr Małkowski, witając uczestników spotkania, nawiązał do poprzednich edycji wydarzenia i wyraził radość z dotychczasowej współpracy obu Uczelni, życzył także udanych obrad.

Podczas pierwszego dnia konferencji, na który złożyły się wystąpienia przedstawicieli katedr zdrowia publicznego najważniejszych uczelni z Ukrainy oraz pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ekspertów w dziedzinie nauk o zdrowiu, przedstawiciele strony ukraińskiej omówili m.in. kwestie organizacji opieki medycznej dla pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego w regionie Połtawy i przedstawili organizację ratownictwa medycznego dla mieszkańców wsi obwodu Lwowskiego. Opowiedziano także perspektywach reform ratownictwa medycznego na Ukrainie, wsparciu edukacyjnym i metodologicznym w ramach przygotowania magistrów medycyny w zakresie tematyki zdrowia publicznego.
Reprezentanci naszej uczelni i innych polskich podmiotów zewnętrznych podzielili się natomiast informacjami o: funkcjonalnościach Modułu Dyspozytora w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, realizacji projektu badań przesiewowych „Mazowsze bez HCV” i ogólnopolskich badaniach dotyczących wiedzy pielęgniarek na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C. Osobne miejsce poświęcono aktualnym wytycznym postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego w przypadku udaru mózgu oraz kształceniu podyplomowemu pielęgniarek prowadzonemu metodą e-learningową. Wykładom towarzyszyły dyskusje z udziałem prelegentów. Podczas rozmów poruszono m.in. kwestie związane z systemami i programami kształcenia zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego w Polsce oraz na Ukrainie.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy konferencji mieli sposobność zwiedzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. W programie wydarzenia znalazły się także ćwiczenia terenowe na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Zdaniem organizatorów, konferencja przyczyniła się do pogłębienia współpracy między Wydziałem Nauki o Zdrowiu WUM i Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Iwano-Frankowsku.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Szosta Polsko ukraińska konferencja naukowa01.jpg
Szosta Polsko ukraińska konferencja naukowa02.jpg
Szosta Polsko ukraińska konferencja naukowa03.jpg
Szosta Polsko ukraińska konferencja naukowa04.jpg
Szosta Polsko ukraińska konferencja naukowa05.jpg
Szosta Polsko ukraińska konferencja naukowa06.jpg
Szosta Polsko ukraińska konferencja naukowa07.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter