Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości dla prof. Tadeusza Tołłoczki

24 czerwca br. minister zdrowia Łukasz Szumowski wręczył prof. Tadeuszowi Tołłoczce – byłemu rektorowi naszej uczelni w latach 1990-1996 odznakę okolicznościową „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, stanowiącą wyróżnienie pracowników medycznych najbardziej zasłużonych dla ochrony zdrowia w Polsce.

Odznakę przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego otrzymały osoby mające wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności oraz tożsamości narodowej w różnych dziedzinach, w tym ochronie zdrowia.
Nagrodzeni swoją pracą przyczynili się do rozwoju ochrony zdrowia m.in. poprzez wprowadzanie innowacji w metodach diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy usprawnianie metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia.

W gronie 17 wyróżnionych oprócz prof. Tadeusza Tołłoczki znaleźli się także wybitni medycy związani historycznie z naszą Uczelnią - prof. Jerzy Woy-Wojciechowski oraz prof. Wojciech Noszczyk.

 

Fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter