Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W piątek, 12 lipca 2019 r., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Ze strony WUM umowę sygnowała Małgorzata Rejnik - Kanclerz, zaś ze strony NFOŚiGW - Artur Szymon Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.3.1 osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji prac termomodernizacyjnych wynosi 5 020 374,34 PLN, przy dofinasowaniu z Funduszu Spójności w kwocie 3 440 372,93 PLN.

Termin realizacji projektu kończy się 31 stycznia 2023 r.

Fot.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DEK_2984.JPG
DEK_3032.JPG
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter