Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów licencjackich i magisterskich I Wydziału Lekarskiego

29 lipca br. w trakcie dyplomatorium 123 audiofonologów, elektroradiologów oraz logopedów, oficjalnie zakończyło edukację na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Bohaterów wydarzenia w imieniu Uczelni pożegnał prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego w towarzystwie reprezentującej JM Rektora - prof. Jadwigi Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii.

W uroczystość udział wzięli także reprezentanci bratnich wydziałów: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Bożena Czarkowska–Pączek – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu, dr hab. Dariusz Białoszewski – Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii, członkowie I Wydziału Lekarskiego - prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan ds. studiów licencjackich i magisterskich, dr Joanna Chmielewska-Walczak – pełnomocnik ds. Logopedii Ogólnej i Klinicznej i dr Maria Płazińska – pełnomocnik ds. Elektroradiologii oraz rodziny i przyjaciele dyplomowanych.

Prof. Paweł Włodarski podkreślił, że dzisiejsze święto to powód do dumy zarówno dla bohaterów uroczystości, jak i całej Uczelni, która wykształciła kompetentnych, wysoko wyspecjalizowanych przedstawicieli danych dziedzin medycznych. Wyraził nadzieję, że lata studiów były dla nich okresem nie tylko ciężkiej nauki, ale również radości i satysfakcji. Zaznaczył również, że niezwykle ważne jest, aby zawsze pamiętali, że wybrali pracę wartościową.

Prof. Jadwiga Turło oczytała w imieniu Jego Magnificencji – prof. Mirosława Wielgosia list z gratulacjami dla absolwentów za ich umiejętności oraz wytrwałość w dążeniu do ukończenia studiów. Rektor prosił, by pamiętali oni, że przyjęcie przez nich ślubowania oznaczać będzie powierzenie im dobra najcenniejszego – zdrowia pacjentów, których losy od tego momentu będą zależne od ich wiedzy i kompetencji. Na koniec Rektor życzył im satysfakcji z pracy oraz tego, aby w życiu spotkało ich to, co najpiękniejsze. Prof. Jadwiga Turło przyłączyła się do gratulacji, życząc dyplomowanym rozwoju zawodowego, ciekawej pracy oraz dobrych wyborów życiowych.

Następnie, magistrowie i licencjaci złożyli ślubowanie, którego treść odczytał prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan Wydziału ds. studiów licencjackich i magisterskich. Ślubujący przyrzekli m.in.: służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu wg. najlepszej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu, nieść pomoc podopiecznym, nie nadużywać ich zaufania. Po ślubowaniu prof. Jadwiga Turło wraz prof. Pawłem Włodarskim oraz prof. Krzysztofem Czajkowskim wręczyli dyplomy.

W imieniu promowanych studentów głos zabrała Karolina Urbańska ze studiów magisterskich na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Podkreśliła, że oprócz dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie dzisiejsi dyplomowani wyniosą z Uczelni bagaż doświadczeń, ogrom wiedzy oraz piękne przyjaźnie. Do władz rektorskich i wydziałowych skierowała ukłony za unikatowy sposób kształcenia oraz dostęp do badań naukowych i nowoczesnego sprzętu, a kadrze dydaktycznej podziękowała za zaszczepienie wiary w to, że praca w wybranych przez nich zawodach w sposób rzeczywisty wpływa na życie pacjentów.

Uroczystość zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Jakub Hordyj

Wreczenie dyplomow logopedia IWL 01.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 02.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 03.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 04.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 05.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 06.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 07.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 08.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 09.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 10.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 11.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 12.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 13.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 14.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 15.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 16.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 17.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 18.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 19.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 20.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 21.jpg
Wreczenie dyplomow logopedia IWL 22.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter