Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wręczenie dyplomów absolwentom studiów licencjackich Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

16 września 2019 roku w obecności Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia wręczono dyplomy absolwentom studiów I stopnia kierunków techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Gospodarzem uroczystości była Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

W Sali im. prof. Jana Zaorskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym zasiedli przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich naszej Uczelni: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo WNoZ prof. Piotr Węgrzyn, Prodziekani WLD: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. Michał Ciurzyński – Prodziekan ds. Nauki, prof. Kazimierz Szopiński – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą oraz prof. Sylwia Słotwińska – Koordynator ds. Kierunku Higiena Stomatologiczna i członkowie Rady Wydziału. Władze administracyjne reprezentowali: mgr Jolanta Ilków – Kwestor oraz mgr inż. Stanisław Pitucha – Zastępca Kanclerza.

Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska rozpoczęła swoje przemówienie prośbą o uczczenie minutą ciszy zmarłych w mijającym roku akademickim dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego: dr. Wojciecha Michalskiego – długoletniego nauczyciela akademickiego Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej oraz dr. Roberta Gontka – wieloletniego dydaktyka Katedry Protetyki Stomatologicznej.

Zwracając się do absolwentów prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska podkreśliła, że otrzymanie dyplomu staje się powodem do dumy z osiągniętego celu, okupionego kilkuletnią wytężoną pracą i systematyczną nauką. Przypomniała, że uruchomienie w roku akademickim 2002/2003 studiów licencjackich znacząco wpłynęło na poszerzenie obszaru nauczania stomatologii. Dzięki temu możliwe stało się kształcenie członków zintegrowanego zespołu, wykwalifikowanych osób współpracujących ze sobą w trosce o dobro pacjenta. Poinformowała także o utworzeniu na wydziale kierunku higiena stomatologiczna oraz powołaniu w strukturach Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii odrębnego Zakładu Higieny Stomatologicznej. Podkreśliła, że otwierane niebawem nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Stomatologii służyć będzie nie tylko studentom, ale także tym absolwentom, którzy zechcą związać się z jednostkami tam ulokowanymi. Na zakończenie zaapelowała, aby stale rozwijać wiedzę zdobytą podczas studiów i podnosić swoje kwalifikacje, zaś pracownikom dydaktycznym podziękowała za trud włożony w wykształcenie kolejnego rocznika.

Do tegorocznych absolwentów zwrócił się także Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś. Przypomniał, że tradycja nauczania dentystyki na naszej Uczelni sięga 1818 roku, ma już więc ponad 200-letnią historię. Zwrócił również uwagę, że w przyszłym roku będziemy obchodzili 100-lecie powołania Państwowego Instytutu Dentystycznego. Mówiąc o zmianach zachodzących w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym, który wraz z początkiem nowego roku akademickiego zmieni nazwę na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, zauważył, że otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii umożliwi nauczanie w zupełnie innych niż dotychczas warunkach, godnych XXI wieku. Gratulując absolwentom uzyskania dyplomu podkreślił, że zdobycie tytułu zawodowego licencjata stanowi jedynie początek drogi zawodowej, a otrzymane wykształcenie i prestiżowy zawód otworzą drzwi do kolejnego etapu ich życia.

W roku akademickim 2018/2019 studia I stopnia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym ukończyło 19 osób na kierunku techniki dentystyczne oraz 25 osób na kierunku zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna. Po złożeniu ślubowania absolwenta studiów licencjackich i otrzymaniu dyplomów głos w imieniu tegorocznych licencjatów WLD  zabrała Dominika Wójcieska.

Cezary Ksel
Biuro prasowe WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Wręczenie dyplomów WLD 01.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 02.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 03.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 04.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 05.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 06.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 07.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 08.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 09.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 10.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 11.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 12.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 13.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 14.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 15.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 16.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 17.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 18.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 19.jpg
Wręczenie dyplomów WLD 20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter