Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o wynajmie powierzchni

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości gruntowej

 Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Na podstawie § 15. ust. 1 Regulaminu Konkursu ofert
na dzierżawę nieruchomości gruntowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwany dalej „Konkursem”
w związku z punktem
VI. Zasady wyłonienia zwycięzcy ppkt. 3 Szczegółowych warunków konkursu niniejszym

odwołuje w całości konkurs ofert:

na dzierżawę 3012,00 m² nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej
na terenie kompleksu Banacha,
przy ul. Banacha 1A,1B w Warszawie,
na prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej.

 

OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT

Ogłoszenie o dzierżawie 3012,00 m² nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej na terenie kompleksu Banacha, przy ul. Banacha 1A, 1B w Warszawie, na prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na dzierżawę 3012,00 m² nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej na terenie kompleksu Banacha, przy ul. Banacha 1A, 1B, stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 4 z obrębu 2-03-10, w rejonie ulic Banacha, Pawińskiego, Żwirki i Wigury w Warszawie na prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 25 października 2013 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

„Oferta na dzierżawę 3012,00 m² nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej na terenie kompleksu Banacha,
przy ul. Banacha 1A, 1B w Warszawie”.

Nie otwierać przed 28 października 2013 r.

Ogłoszenie o wolnym lokalu na cele mieszkaniowe

Uprzejmie informuję, że Warszawski Uniwersytet Medyczny dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym przeznaczonym na wynajem dla pracowników zatrudnionych w Uczelni na umowę o pracę.

• w Warszawie, przy ul. Banacha 20 m 6, o powierzchni 62,10 m2  (trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, przy lokalu jest balkon).

Osoby zainteresowane wynajmem proszę o składanie wniosków do Kanclerza WUM w terminie do 20 września 2013 r.

[więcej informacji]

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni tarasu na III piętrze budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego nr 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na wynajem 158 m² powierzchni tarasu na III piętrze budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej na zasadach ogródka letniego.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 28 sierpnia 2013 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
„Oferta na wynajem powierzchni tarasu na III piętrze budynku
Centrum Biblioteczno Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie”.
Nie otwierać przed 29 sierpnia 2013 r.

BRAK OFERT

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni tarasu na III piętrze budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego nr 1

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na wynajem 158 m² powierzchni tarasu na III piętrze budynku Centrum Biblioteczno Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej na zasadach ogródka letniego.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 31 lipca 2013 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
„Oferta na wynajem powierzchni tarasu na III piętrze budynku
Centrum Biblioteczno Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie”.
Nie otwierać przed 01 sierpnia 2013 r.

BRAK OFERT

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni nr 3

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na wynajem 14,62 m² powierzchni użytkowej w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie na prowadzenie kiosku – saloniku prasowego.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 10 maja 2013 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
„Oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku Rektoratu 
przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie”.
Nie otwierać przed 13 maja 2013 r.

BRAK OFERT

Ogłoszenia o wynajmie powierzchni nr 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na wynajem 14,62 m² powierzchni użytkowej w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie na prowadzenie kiosku – saloniku prasowego.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
„Oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku Rektoratu 
przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie”.
Nie otwierać przed 8 kwietnia 2013 r.

BRAK OFERT

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni nr 1

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na wynajem 14,62 m² powierzchni użytkowej w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie na prowadzenie kiosku – saloniku prasowego.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2013 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
„Oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku Rektoratu 
przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie”.
Nie otwierać przed 8 kwietnia 2013 r.

BRAK OFERT

Najem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie o powierzchni  140 m2 na prowadzenie bufetu studenckiego.

Informacje można uzyskać:

Biuro Eksploatacji WUM
Adrianna Rogowska
22 57-20-851, -488
adrianna.rogowska@wum.edu.pl

Załączniki:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - plan lokalu
Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 3 - regulami konkursu
Załącznik nr 4 - formularz ofertowy
Załącznik nr 5 - umowa

Odpowiedzi na pytania

KONKURS ZAKOŃCZONY

Umowa najmu zostanie podpisana z: AKANT Karolina Lewandowska; ul. Trakt Lubelski 46; 04-870 Warszawa

Konkurs na najem powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym ul. Grójecka 69 w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie ogłasza konkurs ofert na najem 42,34 m² powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym ul. Grójecka 69 w Warszawie, przeznaczenie powierzchni - branża dowolna do aranżacji przez wynajmującego.

Informacje można uzyskać:

Biuro Eksploatacji WUM
Adrianna Rogowska
22 57-20-851, -488
adrianna.rogowska@wum.edu.pl

Załączniki:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - regulamin konkursu
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - umowa
Załącznik nr 4 - plan lokalu
Załącznik nr 5 - informacje dodatkowe

KONKURS ZAKOŃCZONY

Umowa najmu zostanie podpisana z: MOCH-EXITUS, S. Moch Spółka Jawna, 05-400 Otwock, Ul. Kościelna 1A

Konkurs na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Banacha 1 w Warszawie

Informacje można uzyskać:

Biuro Eksploatacji WUM
Agnieszka Ilczuk, Adrianna Rogowska
22 57-20-851, -488
agnieszka.ilczuk@wum.edu.pl;
adrianna.rogowska@wum.edu.pl

Załączniki:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - aranżacja
Załącznik nr 1 - szkic aranżacji
Załącznik nr 2 - szczególowe warunki konkursu
Załącznik nr 3 - regulamin konkursu
Załącznik nr 4 - formularz ofertowy
Załącznik nr 5 - umowa

Brak ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter