Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o wynajmie powierzchni

Wynik II edycji konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje,
że w konkursie na wynajem lokalu - gabinetu masażu, 
zlokalizowanego wewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
nie wpłynęła ani jedna oferta.

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 informuje, że
w konkursie na wynajem lokalu - gabinetu masażu, 
zlokalizowanego wewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 nie wpłynęła ani jedna oferta.

Wynik konkursu ofert na wynajem na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 69 w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że

 konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 69 w Warszawie 
o powierzchni 42,34 m2, w celu prowadzenia działalności gospodarczej

 wygrała firma

 GOLD CASH Sp. z o.o.
Kiełczyna Kol. 1
28-210 Bogoria

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku Centrum Dydaktycznego WUM przy ul. Trojdena 2a w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że 

1)    w dniu 10 października 2017r. do Komisji Konkursowej wpłynęła skarga na czynności związane z prowadzeniem konkursu ofert na wynajem  20 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze, w holu budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a w Warszawie, w celu prowadzenia działalności gospodarczej (kawiarenka dla studentów)

2)    w dniu 13 października 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia skargi. Komisja stwierdziła, że brak jest przesłanek do uwzględnienia zarzutów, które znalazły się w złożonej skardze

3)    w związku z powyższym Komisja podtrzymała wynik konkursu ofert, który wygrała firma MRIGOR Sp. z o.o. w organizacji, ul. Kauna 39, 05-500 Piaseczno

.

Wynik rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że  w wyniku zaproszenia do udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26:

 wpłynęło jedno zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone przez spółkę  BS PSV 2 Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 7/2, które nie spełniło regulaminowych warunków postępowania,

 w związku z tym rokowania zamknięto bez wyboru oferenta.

Wynik konkursu ofert na wynajem 42,34 m2 powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonym w Warszawie przy ul. Grójeckiej 69 na prowadzenie działalności gospodarczej

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
informuje, że w konkursie ofert na wynajem 42,34 m2 powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonym w Warszawie przy ul. Grójeckiej 69 na prowadzenie działalności gospodarczej

 

NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Wynik konkursu ofert na wynajem 30 m2 powierzchni użytkowej w budynkach WUM w celu zainstalowania automatów vendingowych

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie ofert na wynajem 30 m2 powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonych w Warszawie na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych i napojów w automatach vendingowych, wygrała firma:

CAFE+CO DELIKOMAT SP. z o.o.
Al. Gen. Andersa 588
43-300 Bielsko-Biała

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej na prowadzenie restauracji z kawiarnią w budynku Rektoratu i Centrum Dydaktycznego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o łącznej powierzchni 344,63 m2, w tym 194,33 m² powierzchni w budynku Rektoratu w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61 oraz 150,30 m2 powierzchni w budynku Centrum Dydaktycznego przy ul. Ks. Trojdena 2a, na prowadzenie restauracji z kawiarnią, wygrała firma:

MARGOT Małgorzata Wyszyńska
ul. Perkuna 72A/57
04-124 Warszawa

Wynik sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej przy ul. Działdowskiej 1

Warszawski Uniwersytet Medyczny

informuje, o wyniku sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości stanowiącej  własność Uniwersytetu, położonej  w Warszawie, przy ulicy Działdowskiej 1 w Dzielnicy Wola, oznaczonej nr ewid. 23, obręb 6-03-19:

 Do rokowań wpłynęły trzy zgłoszenia od następujących podmiotów:

  1. MEDI-system Sp. z  o. o.,
  2. Central Fund of Immovables sp. z o.o.,
  3. zamknięta koperta zaadresowana do Komisji przetargowej od Senior Apartments Sp. z o. o..

Do części ustnej rokowań Komisja zakwalifikowała dwa spełniające warunki regulaminowe zgłoszenia:

  1. MEDI-system Sp. z  o. o.,
  2. Central Fund of Immovables sp. z o.o..

 

 W drodze rokowań wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 Central Fund of Immovables sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi
pl. Zwycięstwa 2

Wynik II nieograniczonego przetargu na wynajem powierzchni lub sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w wyniku II nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem powierzchni lub sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26, (budynki dawnego Szpitala Dziecięcego o łącznej powierzchni użytkowej 6 359,76 m2):

 1) nie wpłynęła żadna oferta na wynajem nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24/26,

 2) wpłynęła jedna oferta na zakup nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24/26, złożona przez

                       Central Fund of Immovables Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 2,

która nie spełniła warunków zawartych w regulaminie przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, w związku z tym przetarg zamknięto bez wyboru oferenta.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter