Zarządzenia Rektora z 2006 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl


 

 • Zarządzenie nr 106/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.
  w sprawie utworzenia w strukturze administracji centralnej Akademii Medycznej w Warszawie jednostki organizacyjnej o nazwie „Komisja Bioetyczna”.
  » pobierz plik PDF


 

 • Zarządzenie nr 105/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.
  w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
  » pobierz plik PDF


 

 • Zarządzenie nr 104/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.
  w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
  » pobierz plik PDF


 

 • Zarządzenie nr 103/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji sprawującej nadzór nad jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów.
  » pobierz plik PDF


 

 • Zarządzenie nr 102/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r.
  w sprawie dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wypłacanych pracownikom Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

Załączniki:


 

 • Zarządzenie nr 101/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.
  w sprawie zmiany nazwy Katedry i Kliniki Kardiologii na Katedrę i Klinikę Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF


 

 • Zarządzenie nr 100/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.
  w sprawie włączenia Zakładu Genetyki Medycznej w strukturę Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF


 

 • Zarządzenie nr 98/2006 z dnia 30 listopada 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

Załącznik do zarządzenia:

 • Regulamin składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Akademii Medycznej w Warszawie » pobierz plik PDF

Uwaga! Powyższe zarządzanie utraciło moc w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 43/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Akademii Medycznej w Warszawie.


 

 • Zarządzenie nr 97/2006 z dnia 24 listopada 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Świadczeń Socjalnych Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF


 

 • Zarządzenie nr 96/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy AM w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

Załączniki

 • Załącznik do zarządzenia – Regulamin pracy AM w Warszawie
  [ wejdź ]

 • Załącznik nr 1 do regulaminu – przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.)
  [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 2 do regulaminu – obowiązki pracodawcy i pracownika, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.)
  [ pobierz plik RTF] ]

 • Załącznik nr 3 do regulaminu – terminarz wypłat wynagrodzeń z osobowego funduszu płac oraz innych źródeł finansowania
  [ pobierz plik RTF ]


 

 • Zarządzenie nr 95/2006 z dnia 21 listopada 2006 r.
  w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Biblioteki Uczelnianej Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 94/2006 z dnia 17 listopada 2006 r.
  w sprawie nadania kodów identyfikacyjnych dla stanowisk Pełnomocników Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF


 


 

 • Zarządzenie nr 92/2006 z dnia 6 listopada 2006 r.
  w sprawie utworzenia w Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie Zakładu Fizjologii Człowieka.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 91/2006 z dnia 7 listopada 2006 r.
  w sprawie ustalenia procedury zawierania umów na korzystanie przez Akademię Medyczną z obcej bazy na potrzeby naukowo-dydaktyczne.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 90/2006 z dnia 31 października 2006 r.
  w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. koordynacji działań Centrum Badawczego Ochota.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 89/2006 z dnia 31 października 2006 r.
  w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. koordynacji działań Centrum Badawczego Ochota.
  » pobierz plik PDF 


 

 • Zarządzenie nr 87/2006 z dnia 25 października 2006 r.
  w sprawie zmiany nazwy Wydziału Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 86/2006 z dnia 25 października 2006 r.
  zamieniające zarządzenie Rektora w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 85/2006 z dnia 23 października 2006 r.
  w sprawie ustanowienia dnia 2 listopada 2006 r. dniem wolnym od pracy.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 84/2006 z dnia 16 października 2006 r.
  w sprawie otwarcia likwidacji Fundacji Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 83/2006 z dnia 5 października 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Akademii Medycznej w Warszawie oraz dzieci pracowników w grupie wiekowej od 1 do 18 lat.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 82/2006 z dnia 13 października 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Socjalnej i Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 81/2006 z dnia 10 października 2006 r.
  w sprawie utworzenia stanowisk Pełnomocników Rektora: ds. Budowy Centrum Biblioteczno-Informacyjnego i ds. Inwestycji i Zagospodarowania Pola Mokotowskiego.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 80/2006 z dnia 12 października 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 79/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 78/2006 z dnia 26 września 2006 r.
  w sprawie działania Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF
  Uwaga! Zarządzenie straciło moc w związku z wejściem w życie zarządzenia Rektora AM nr 56/2007 z dnia 15 października 2007 r.

  Załącznik do zarządzenia:

 

 • Zarządzenie nr 77/2006 z dnia 19 września 2006 r.
  w sprawie Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Socjalnej i Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

 

 • Zarządzenie nr 76/2006 z dnia 18 września 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko bibliotekarza w Oddziale Informacji Naukowej i Czasopism w Bibliotece Głównej.
  » pobierz plik PDF

 

Aktualny wzór formularza znajduje się w zakładce Dokumenty - Formularze i druki - Inne


   

  Uwaga! Zarządzenie utraciło moc w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 44 z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego” wraz z „Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego w Akademii Medycznej w Warszawie”.


   

  • Zarządzenie nr 73/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia „Procedury kontroli finansowej w Akademii Medycznej w Warszawie”.
   » pobierz plik PDF

   Załącznik do zarządzenia:
   • załącznik – Procedury kontroli finansowej w Akademii Medycznej w Warszawie

   

  • Zarządzenie nr 72/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
   w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pracowni badań ostrej niewydolności wątroby oraz przewlekłej zaostrzonej niewydolności wątroby z zapleczem pododdziału hepatologicznego w SP CSK Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Banacha 1a.
   » pobierz plik PDF


   


   

  • Zarządzenie nr 70/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r.
   w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 69/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej.
   » pobierz plik PDF


   


   

  • Zarządzenie nr 67/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r.
   w sprawie przekształcenia jednostek organizacyjnych w Wydziale Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie.
   » pobierz plik PDF
  • Zarządzenie nr 66/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r.
   w sprawie utworzenia w II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie jednostek organizacyjnych.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 65/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.
   w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu informatyzacji Akademii Medycznej w Warszawie.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 64/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.
   w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 63/2006 z dnia 19 lipca 2006 r.
   w sprawie zasad składania i archiwizowania prac dyplomowych.
   » pobierz plik PDF

   Załączniki do zarządzenia:

   
  • Zarządzenie nr 61/2006 z dnia 17 lipca 2006 r.
   w sprawie wysokości i zasad płatności za studia niestacjonarne, studentów polskich; wysokości i zasad płatności za studia i szkolenie cudzoziemców w języku polskim; wysokości opłat za powtarzanie roku z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2006/2007.
   » pobierz plik PDF

   Załączniki do zarządzenia:
   • załącznik nr 1 – Wysokość czesnego za rok akademicki 2006/2007, opłaty semestralne – studia niestacjonarne (wieczorowe), pierwszy rok studiów
   • załącznik nr 1A – Wysokość czesnego za rok akademicki 2006/2007, opłaty semestralne – studia niestacjonarne (wieczorowe), pozostałe lata
   • załącznik nr 2 – Wysokość czesnego za rok akademicki 2006/2007, opłaty semestralne – studia niestacjonarne (zaoczne), pierwszy rok studiów
   • załącznik nr 2A – Wysokość czesnego za rok akademicki 2006/2007, opłaty semestralne – studia niestacjonarne (zaoczne), pozostałe lata
   • załącznik nr 3 – wzór listy studentów posiadających zobowiązania z tytułu opłaty czesnego
   • załącznik nr 4 – Szkolenia i studia obcokrajowców w języku polskim opłaty roczne w EURO
   • załącznik nr 5 – Opłaty za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych za rok akademicki 2006/2007

   

  • Zarządzenie nr 60/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.
   w sprawie utworzenia Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 59/2006 z dnia 6 lipca 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Akademii Medycznej w Warszawie”.
   » pobierz plik PDF

  Załącznik nr 1 do zarządzenia jest do wglądu w Biurze Organizacyjno-Prawnym Akademii Medycznej (budynek Rektoratu, pok. 304 na III piętrze)


   

  • Zarządzenie nr 58/2006 z dnia 4 lipca 2006 r.
   w sprawie utworzenia w Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie Zakładu Farmakoekonomiki.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 57/2006 z dnia 3 lipca 2006 r.
   w sprawie zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 56/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Rektorskiej Komisji ds. współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w zakresie budowy siedziby OIL na terenie Pola Mokotowskiego.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 55/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.
   w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pracowni badań ostrej niewydolności wątroby oraz przewlekłej zaostrzonej niewydolności wątroby z zapleczem pododdziału hepatologicznego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby przy ul. Banacha 1a.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 54/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2006/2007.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 53/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.
   w sprawie zmian nazw jednostek organizacyjnych w I Wydziale Lekarskim.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 52/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.
   w sprawie utworzenia Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 51/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie procedury tworzenia i publikowania wewnętrznych aktów prawnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
   » pobierz plik PDF

   Załączniki do zarządzenia:
   • załącznik nr 1 – Instrukcja w sprawie procedury tworzenia i publikowania wewnętrznych aktów prawnych w Akademii Medycznej w Warszawie

   

  • Zarządzenie nr 50/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia ramowych zakresów zadań jednostek organizacyjnych administracji centralnej Akademii Medycznej oraz nadania im kodów identyfikacyjnych.
   » pobierz plik PDF


   


   

  • Zarządzenie nr 48/2006 z dnia 30 maja 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 47/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
   w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 46/2006 z dnia 22 maja 2006 r.
   w sprawie ustanowienia w Akademii Medycznej w Warszawie dnia wolnego od pracy.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 45/2006 z dnia 23 maja 2006 r.
   w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Rektorskiej Komisji ds. opracowania zagospodarowania Pola Mokotowskiego
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 44/2006 z dnia 22 maja 2006 r.
   w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Strategii Uczelni
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 43/2006 z dnia 19 maja 2006 r.
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez kandydatów na studia prowadzone w Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 42/2006 z dnia 22 maja 2006 r.
   w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie”
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 41/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
   w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 40/2006 z dnia 8 maja 2006 r.
   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko technika w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny Akademii Medycznej
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 39/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
   zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 38/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
   w sprawie utworzenia Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 37/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
   w sprawie przeniesienia Zespołu Dydaktycznego Biochemii II Wydziału Lekarskiego i przekształcenie w Zakład Biochemii II Wydziału Lekarskiego
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 36/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF

   Załączniki do zarządzenia:
   • załącznik nr 1 – schemat organizacyjny administracji centralnej AM w Warszawie

  Uwaga: zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 7/2007 z dnia 6 lutego 2007 r.


   

  • Zarządzenie nr 35/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.
   zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 34/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
   w sprawie ewidencji czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
   » pobierz plik PDF

   Załączniki do zarządzenia:

   

  • Zarządzenie nr 33/2006 z dnia 24 marca 2006 r.
   w sprawie zmian organizacyjnych w I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 32/2006 z dnia 24 marca 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów związanych z odpłatnością za studia w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego”.
   » pobierz plik PDF

   Załączniki do zarządzenia:
   • załącznik nr 1 – oświadczenie w sprawie odebrania czeku z działu Finansowego

   

  • Zarządzenie nr 31/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
   w sprawie ustanowienia w Akademii Medycznej w Warszawie dni wolnych od pracy w roku 2006
   ANULOWANE


   

  • Zarządzenie nr 30/2006 z dnia 21 marca 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia w Akademii Medycznej „Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 29/2006 z dnia 16 marca 2006 r.
   w sprawie przeprowadzenia w Akademii Medycznej w Warszawie kontroli stanu ochrony dokumentów i informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz przestrzegania przepisów o ich ochronie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 28/2006 z dnia 13 marca 2006 r.
   powołania Rektorskiej Komisji ds. niepełnosprawności studentów w Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 27/2006 z dnia 13 marca 2006 r.
   powołania Rektorskiej Komisji ds. szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 26/2006 z dnia 8 marca 2006 r.
   powołania Międzywydziałowej Komisji ds. nadawania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 3 marca 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia "Wewnętrznego regulaminu postępowania Akademii Medycznej w Warszawie przy udzielaniu zamówień publicznych"
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 23/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 22/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.
   w sprawie powołania Prezesa Fundacji Medycznej Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 21/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
   w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego uroczystego otwarcia Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 20/2006 z dnia 20 lutego 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 19/2006 z dnia 20 lutego 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Mieszkańców Domów Studenckich Akademii Medycznej w Warszawie"
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 18/2006 z dnia 14 lutego 2006 r.
   w sprawie ustalenia wysokości czesnego dla studiów prowadzonych w języku angielskim
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 17/2006 z dnia 14 lutego 2006 r.
   w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 16/2006 z dnia 14 lutego 2006 r.
   w sprawie zmiany nazw jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 15/2006 z dnia 15 lutego 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 14/2006 z dnia 6 lutego 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznego Regulaminu Postępowania Akademii Medycznej w Warszawie przy udzielaniu zamówień publicznych”
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 13/2006 z dnia 6 lutego 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia w Akademii Medycznej „Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”
   » pobierz plik PDF

  Uwaga: zarządzenie zostało zmienione na mocy:
  » Zarządzenia nr 30/2006 z dnia 21 marca 2006 r.
  » Zarządzenia nr 51/2007 z dnia 6 września 2007 r.

  Załączniki:


   

  • Zarządzenie nr 12/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Rektorskiej Komisji ds. witryny internetowej Uczelni
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r.
   zmieniające Zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie.
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia: Regulaminu Studiów w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego; Regulaminu Płatności w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim; Regulaminu Przydziału Miejsc w Domu Studenta dla studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
   w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
   w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
   w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
   w sprawie powołania Rady Społecznej w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
   w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym, ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
   w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
   w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r.
   zmieniające zarządzenie w sprawie działania Komisji Bioetycznej w Akademii Medycznej w Warszawie
   » pobierz plik PDF


   

  • Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r.
   w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Komitetu Honorowego Obchodów 200-lecia Medycznego Kształcenia Akademickiego.
   » pobierz plik PDF