Zarządzenia Rektora z 2007 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl


 

Zarządzenie nr 80/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Uczelnianej Komisji Lekarskiej ds. studenckich.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Zarządzenie nr 79/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Medycznej w Warszawie z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych uczelni”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 78/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ]

Powyższe zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem 22/2009 Rektora WUM z dnia 11 marca 2009 r, które wprowadziło nowe wzory formularzy (załącznik nr 4 do zarządzenia).


 

Zarządzenie nr 77/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmiany nazwy Kliniki Neonatologii na Klinikę Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 76/2007 z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie: ustanowienia dnia 24 grudnia 2007 r. dniem wolnym od pracy.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 75/2007 z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie: zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 74/2007 z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie utworzenia w II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie III Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 73/2007 z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie: utworzenia w Wydziale Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie Kliniki Ginekologicznej oraz Kliniki Położniczej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 72/2007 z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego: ?Nadbudowa Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie o cztery kondygnacje?.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 71/2007 z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 70/2007 z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia opłaty za drugą edycję Podyplomowych Studiów Koordynatorów Przeszczepiania Narządów.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 69/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wraz z instalacją wielorzędowego tomografu z fluoroskopią TK dla I Zakładu Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 5.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 68/2007 z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie: zniesienia Zakładu Materiałoznawstwa Stomatologicznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 66/2007 z dnia 29 października 2007 r.
uchylające: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu informatyzacji Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 65/2007 z dnia 19 października 2007 r.
zmieniające: zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 64/2007 z dnia 19 października 2007 r.
zmieniające: zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 63/2007 z dnia 19 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik 1 – ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie
  Uwaga: regulamin został zmieniony zarządzeniem Rektora AM nr 8/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r.
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 2 – Schemat organizacyjny administracji centralnej Akademii Medycznej w Warszawie
  Uwaga: schemat został zmieniony zarządzeniem Rektora AM nr 8/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r.
  Wersja ujednolicona:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik PPT ]


 

Zarządzenie nr 62/2007 z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia godzin rektorskich w dniu 21 października 2007 r.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 61/2007 z dnia 19 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Mieszkańców Domów Studenckich Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 60/2007 z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją zestawu do badań metodą tomografii rezonansu magnetycznego (MR)
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 59/2007 z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia dnia 2 listopada 2007 r. dniem wolnym od pracy
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 58/2007 z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie ustalenia opłaty za podyplomowe studia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 57/2007 z dnia 4 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 56/2007 z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie działania Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:

 • Załącznik – Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Warszawie
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 1 do regulaminu – wymagania dotyczące treści informacji dla pacjenta
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 2 do regulaminu – formularz wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 3 do regulaminu – wykaz dodatkowych dokumentów wymaganych w przypadku badań klinicznych wieloośrodkowych
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 4 do regulaminu – wykaz dokumentów wymaganych w przypadku badań klinicznych wyrobów medycznych
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 5 do regulaminu – wykaz dokumentów wymaganych w przypadku badań realizowanych w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 55/2007 z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania premii motywacyjnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Medycznej Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik – Regulamin przyznawania premii motywacyjnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Medycznej w Warszawie
  (zmieniony zarządzeniem Rektora nr 27/2008 z dnia 20 marca 2008 r.)
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik do Regulaminu – Wniosek o przyznanie premii motywacyjnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik XLS ]


 

Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Medycznej w Warszawie”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik 1 – Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Medycznej w Warszawie
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik do Regulaminu – Formularz nr 1, Arkusz oceny okresowej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim Akademii Medycznej w Warszawie, Ocena pracownika administracyjnego i bibliotecznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik do Regulaminu – Formularz nr 2, Arkusz oceny okresowej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim Akademii Medycznej w Warszawie, Ocena pracownika inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik do Regulaminu – Formularz nr 3, Arkusz oceny okresowej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim Akademii Medycznej w Warszawie, Ocena kierownika
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 53/2007 z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Zarządzenie nr 52/2007 z dnia 13 września 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie”
Uwaga: zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Rektora AM nr 57/2007 z dnia 4 października 2007 r.!
treść ujednolicona: [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik 1 – Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie
  Uwaga: regulamin został zmieniony zarządzeniem Rektora nr 64/2007 z dnia 19 października 2007 r.
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • formularz podania o przyznanie stypendium socjalnego/na wyżywienie/mieszkaniowego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • formularz podania o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • formularz podania o przyznanie zapomogi
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • formularz podania o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • oświadczenie w sprawie numeru rachunku bankowego, na które ma być przelewane stypendium
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 2006 niepodlegającego opodatkowaniu, tj. z działalności rolniczej oraz innych dochodów
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 51/2007 z dnia 6 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie wprowadzenia w Akademii Medycznej „Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 50/2007 z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „ Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Medycznej w Warszawie z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych uczelni”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik – Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Medycznej w Warszawie z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych uczelni
  Uwaga: regulamin został zmieniony na mocy zarządzenia Rektora AM nr 12 z dnia 25 stycznia 2008 r.
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 1 do regulaminu – Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim
  Uwaga: załącznik został zmieniony zarządzeniem nr 79 z dnia 19 grudnia 2007 r.
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 2 do regulaminu – Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych)
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 3 do regulaminu – Wniosek o wypłatę wynagrodzeń dodatkowych
  Uwaga: załącznik został zmieniony na mocy zarządzenia Rektora AM nr 12/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r.
  [ pobierz plik XLS ] [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik nr 4 do regulaminu – Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego do wynagrodzenia
  Uwaga: załącznik został zmieniony na mocy zarządzenia Rektora AM nr 12/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r.
  [ pobierz plik XLS ] [ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 49/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu mieszkańców domów studenckich Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:

 • Załącznik – Regulamin mieszkańców domów studenckich Akademii Medycznej w Warszawie
  Uwaga: regulamin został zmieniony zarządzeniem Rektora AM nr 61/2007 z dnia 19 października 2007 r.
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 48/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału miejsc i odpłatności za miejsca w Domu Studenta dla studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik – Regulamin przydziału miejsc i odpłatności za miejsca w Domu Studenta dla studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 1 do Regulaminu – podanie o przydział miejsca w Domu Studenta
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 47/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie utworzenia w Wydziale Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie Zakładu Biochemii Ogólnej i Żywności.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 46/2007 z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie utworzenia podyplomowych studiów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 45/2007 z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:


 

Zarządzenie nr 44/2007 z dnia 10 lipca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego” wraz z „Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego w Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 43/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik – Regulamin składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Akademii Medycznej w Warszawie
  Uwaga: regulamin został zmieniony zarządzeniem Rektora AM nr 75/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. oraz zarządzeniem Rektora WUM nr 81/2008 z dnia 11 lipca 2008 r.
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 42/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2007/2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Komitetu sterującego projektem budowy szpitala pediatrycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 40/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zasad oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 39/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zapewnienia właściwej obsługi sekretarskiej w jednostkach naukowo-dydaktycznych Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 38/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania środków finansowych na zakup środków trwałych dla celów dydaktycznych z funduszu centralnego Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Zarządzenie nr 37/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Wydziału Nauki o Zdrowiu.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 36/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału lekarskiego na rok akademicki 2007/2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia w Akademii Medycznej w Warszawie kontroli stanu ochrony dokumentów i informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, przestrzegania przepisów o ich ochronie oraz przekazania obowiązków kierownika kancelarii tajnej Uczelni.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:

 • Załącznik 1 – Plan kontroli stanu ochrony dokumentów i informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz przestrzegania przepisów o ich ochronie w Akademii Medycznej w Warszawie w dniach 11-14 czerwca 2007 roku
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 34/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:

 • Regulamin Organizacyjny AM
  Uwaga: regulamin został zmieniony: zarządzeniem Rektora AM nr 63/2007 z dnia 19 października 2007 r., zarządzeniem Rektora AM nr 8/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r.
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 1 do regulaminu – schemat organizacyjny Akademii Medycznej w Warszawie
  Uwaga: załącznik został zmieniony zarządzeniem Rektora AM nr 8/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r.
  Wersja ujednolicona
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 2 do regulaminu – Lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych
  Uwaga: załącznik zmieniony zarządzeniami nr 68/2007 z dnia 31 października 2007 r., nr 73/2007 z 21 listopada 2007 r., nr 74/2007 z dnia 20 listopada 2007 r., nr 77 z dnia 13 grudnia 2007 r., nr 16/2008 z 26 lutego 2008 r., nr 17/2008 z 26 lutego 2008 r.; nr 18 z 26 lutego 2008 r., nr 19 z dnia 26 lutego 2008 r.
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 3 do regulaminu – schemat organizacyjny administracji centralnej Akademii Medycznej w Warszawie
  Uwaga: załącznik został zmieniony: zarządzeniem Rektora AM nr 63/2007 z dnia 19 października 2007 r., zarządzeniem Rektora AM nr 8/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r.
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik PPT ]


 

Zarządzenie nr 33/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 18/2004 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie zasad realizacji zakupów środków trwałych dla celów dydaktycznych w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 32/2007 z dnia 17 maja 2007 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 31/2007 z dnia 7 maja 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. informatycznego systemu bibliotecznego w budowanym Centrum Biblioteczno-Informacyjnym.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 30/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Medycznej w Warszawie.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Medycznej w Warszawie
  Uwaga: regulamin został zmieniony zarządzeniem Rektora AM nr 65/2007 z dnia 19 października 2007 r.
  Tekst ujednolicony:
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu – w sprawie rodzajów dokumentów dołączanych do wniosku o świadczenia pomocy materialnej przyznawane na podstawie kryterium dochodowego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie Rektora w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Rektorskiej Komisji ds. bezpieczeństwa studentów i profilaktyki uzależnień.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 28/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom szpitali klinicznych Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 27/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora Zespołu Administratorów Systemu Informatycznego w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania i wynajmu pomieszczeń, powierzchni i wyposażenia budynku Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Zarządzenie nr 24/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia trybu egzekwowania należności od osób fizycznych oraz należności związanych z obrotem gospodarczym.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 23/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Studiów w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego”, „Regulaminu Płatności w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim”, Regulaminu Przydziału Miejsc w Domu Studenta dla Studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 21/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia opłat dla studentów I roku za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2007/2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia opłaty za „rok zerowy” przygotowujący do studiów medycznych w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2007/2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 19/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie utworzenia w Wydziale Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie Zakładu Immunologii i Żywienia.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 

Załączniki:


 

Zarządzenie nr 16/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Akademii Medycznej w Warszawie na rok akademicki 2007/2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie Rektora w sprawie powołania Międzywydziałowej Komisji ds. nadawania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Koordynatorów Przeszczepiania Narządów.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie zasad ustalania i wnoszenia opłat za nostryfikację dyplomów w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Świadczeń Socjalnych Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 8 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia opłaty za „rok zerowy” przygotowujący do studiów medycznych w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2006/2007.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 12 marca 2007 r.
w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Rektorskiej Komisji ds. zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji pracowników.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 9/2007 z dnia 19 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 8/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 7/2007 z dnia 6 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 6/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, wypłacanych pracownikom Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 5/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej i Komisji Mieszkaniowej Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 4/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej” oraz „Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Zarządzenie nr 3/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r.
zmieniające załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2002 Rektora z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wdrożenia w Akademii Medycznej w Warszawie zasad i procedur ochrony informacji stanowiących tajemnicę służbową.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Wykaz stanowisk (funkcji), których zajmowanie (pełnienie) może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Akademii Medycznej w Warszawie
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]


 

Zarządzenie nr 2/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r.
w sprawie przeniesienia członków byłej Rady Wydziału Kształcenia Podyplomowego do macierzystych Rad Wydziałów.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r.
w sprawie włączenia Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w strukturę Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]