Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2014 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 103/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 grudnia 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej na kadencję 2015/2017
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 102/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 101/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej na kadencję 2015/2017
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 100/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie laboratoryjna transfuzjologia medyczna
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 99/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kanclerza.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 98/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 97/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia Procedury badania losów zawodowych absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 97/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Procedura badania losów zawodowych absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 96/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym procedury badania opinii studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 96/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Procedura badania opinii studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 95/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia Procedury badania opinii doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 95/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Procedura badania opinii doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 94/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia Procedury badania opinii nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 94/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Procedura badania opinii nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 93/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury oceniania studentów
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 93/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Procedura oceniania studentów
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 92/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia Procedury badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 92/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Procedura badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 91/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprwaie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 91/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Procedura opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia - Dokumentacja programu kształcenia
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia - Wzór sylabusa przedmiotu
   [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 90/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury przygotowania nowych nauczycieli akademickich do dydaktyki
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 90/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Procedura przygotowania nowych nauczycieli akademickich do dydaktyki
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 89/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2014 r., w sprawie ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 89/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2014 r., w sprawie ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 88/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 grudnia 2014 r., w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2015 roku
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 87/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 grudnia 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 86/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2014 r., w sprawie przekształcenia, utworzenia oraz likwidacji niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 85/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 listopada 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 84/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 listopada 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 84/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Kryteria przyznawania i zwiększania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 83/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów" (akronim MentorEye)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 82/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 listopada 2014 r., w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków dotacji Budżetu Państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia."
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 82/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia - Wniosek o przyznanie dofinansowania na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepłenosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia - Karta realizacji zadań asystenta/tłumacza migowego* studenta niepełnosprawnego
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 81/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 października 2014 r., w sprawie Akademickiego Centrum Językowego przy studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady i tryb Rekrutacji do Akademickiego Centrum Językowego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Akademickiego Centrum Językowego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 80/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 października 2014 r., w sprawie ustalenia opłat za udział w Akademickim Centrum Językowym przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 

Zarządzenie nr 79/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 października 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 66/2012 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 78/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28.10.2014 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Ocena sterylizowanej radiacyjnie odwapnionej kości gąbczastej jako rusztowania dla komórek mezenchymalnych i osteoblastycznych w leczeniu ubytków kości", akronim 5IAEA5
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 77/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 października 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym hospitacji zajęć dydaktycznych
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 77/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych - Wydziałowy plan hospitacji zajęć dydaktycznych na rok ..../....
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych - Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 76/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 75/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 października 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawnia świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek do odwoławczej Komisji stypendialnej studentów o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20.../20...
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 20.../20...
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 75/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oświadczenie studenta o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za udzielenie nieprawdziwych informacji
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 75/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oświadczenie  doktoranta o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za udzielenie nieprawdziwych informacji
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 75/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oświadczenie studenta/doktoranta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 74/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 października 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym "Zasad rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)"
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - "Harmonogram rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)"
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 73/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 października 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Załącznik nr 6 do Regulaminu Realizacji Projektów wprowadzonego Zarządzeniem nr 84/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Struktura konta pozabilansowego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Załącznik nr 14 do Regulaminu Realizacji Projektów wprowadzonego Zarządzeniem nr 84/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Formularz "Karta zamknięcia projektu"
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 73/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Załącznik nr 15 do Regulaminu Realizacji Projektów wprowadzonego Zarządzeniem nr 84/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Formularz "Karta monitoringu trwałości projektu"
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 72/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 października 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 72/2014 Rektora Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego - Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 71/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 października 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 71/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 70/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 października 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu dotyczącego zbycia nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Miodowej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 69/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym treningu uruchamiania, rozwijania i działania Systemu Stałych Dyżurów
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 września 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 67/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Cefazolina jako nowy lek w terapii łuszczycy"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 66/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i przeprowadzenie I edycji kursu specjalistycznego kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy, w ramach Projektu Systemowego "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 65/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r., w sprawie ogłoszenia dnia 3 października 2014 r. dniem rektorskim oraz ogłoszenia godzin rektorskich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 64/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 września 2014 r., w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu dotyczącego zbycia nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Miodowej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 września 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 62/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 września 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 61/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 września 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 61/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - "Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 20__/20__".
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 60/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 sierpnia 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 59/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 sierpnia 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańców Domów Studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 58/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie realizacji projektu "Optymalizacja terapii przeciwbólowej - wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 57/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 sierpnia 2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkurosowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych  Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 56/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 sierpnia 2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 55/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 sierpnia 2014 r., w sprawie ustalenia bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku Centrum Badań Przedklinicznych w Warszawie ul. Banacha 1B
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 55/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Budynek Centrum Badań Przedklinicznych WUM Warszawa, ul. Banacha 1B
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 54/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 54/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 53/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i przeprowadzenie II edycji kursu specjalitycznego kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy, w ramach Projektu Systemowego "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielegniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwami starzejącego się społeczeństwa".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 52/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 lipca 2014 r., w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 51/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 lipca 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 63/2012 w sparawie powołania Rekotrskiej Komisji Antymobbingowej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 50/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 50/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 49/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 49/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 4 do zarządzenia nr 49/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 48/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 48/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 47/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego V edycję studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 46/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego wdrożeniem Oprogramowania klasy ERP w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 45/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i Realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 44/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących przebiegu studiów wydawanych przez dziekanaty
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 44/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 43/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za udział w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Opracowanie raportu z podjętych działań w zakresie narażenia i ochrony zdrowia, realizowanych w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski oraz Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2013, w latach 2004-2013"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i Realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 39/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacji ortopedycznej w urazach sportowych - program podstawowy i Rehabilitacji ortopedycznej urazów sportowych w praktyce - program zaawansowany.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 38/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Rehabilitacja ortopedyczna w urazach sportowych - program podstawowy i Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych w praktyce - program zaawansowany.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 37/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie "Seksuologii klinicznej", "Seksuologii sądowej" oraz "Podyplomowych studiów medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 36/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany nazwy oraz likwidacji niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 35/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 34/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 33/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 32/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 31/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 30/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Ocena podłoża podejmowania decyzji leczniczych w zaawansowanych stadiach stwardnienia bocznego zanikowego w różnych krajach europejskich"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 28/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2014/2015
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia jednolitego wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w projekcie "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych", dofinansowanym ze środków przyznanych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr UDA-POKL.04.03.00-00-176/12-00
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 26/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa na rok 2014
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 25/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 kwietnia 2014 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "β-escin - a new agent in the skeletal muscle regeneration improvement?"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 24/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2014/2015
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 22/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 21/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za udział w letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 20/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2014 Rektora WUM z dnia 3.04.2014 r.
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2014 Rektora WUM z dnia 3.04.2014 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 19/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3.04.2014 r. w sprawie zaliczenia nauczycieli akademickich do minimum kadrowego danego kierunku i poziomu kształcenia oraz zaliczania pracowników do stanu zatrudnienia w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2014 Rektora WUM z dnia 3.04.2014 r.
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2014 Rektora WUM z dnia 3.04.2014 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 18/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego dotyczącego zbycia nieruchomości zabudowanej w Somiance, powiat wyszkowski.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 17/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań oraz danych nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów przez Warszawski Uniwersytet Medyczny do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POLon.
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 16/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - uchylone

z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zbycia nieruchomości zabudowanej w Somiance, powiat wyszkowski
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 15/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 14/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 13/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 9/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Badania właściwości biologicznych nowatorskich barwników fluoroscencyjnych charakteryzujących się absorpcją dwufotonową"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 8/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Treść załącznika jest do wglądu w Biurze Organizacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304.

Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz utworzenia Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 7/2014 Rektora WUM z dnia 14.02.2014 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Rady Bibliotecznej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2014 roku
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 4/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej na Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 4/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 3/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" oraz przyjęcia jednolitego tekstu "Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"
[pobierz pdf]

 • Załącznik do zarządzenia nr 3/2014 Rektora WUM
  [pobierz pdf]


  • Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2014 rektora WUM
   [pobierz pdf]

  • Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2014 rektora WUM
   [pobierz pdf]

  • Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3/2014 rektora WUM
   [pobierz pdf]

  • Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3/2014 rektora WUM
   [pobierz pdf]

  • Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 3/2014 rektora WUM
   [pobierz pdf]

  • Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 3/2014 rektora WUM
   [pobierz pdf]

  • Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 3/2014 rektora WUM (jednolity tekst Regulaminu Realizacji Projektów w WUM)
   [pobierz pdf]

   •  
    • Załącznik nr 1 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 2 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 2a do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz xls]

    • Załącznik nr 2b do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz xls]

    • Załącznik nr 2c do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz xls]

    • Załącznik nr 3 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 4 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 5a do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 5b do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 6 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz xls]

    • Załącznik nr 7 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 8 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 9 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 10 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 11 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 12 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]

    • Załącznik nr 13 do Jednolitego tekstu Regulaminu Realizacji Projektów w WUM
     [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 2/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 1/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter