Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2015 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 92/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92/2015 z dnia 31.12.2015 r. (Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i mienia)
  [pobierz pdf]


  • załącznik nr 1 - Ocena zagrożenia skażeniami obiektów WUM
   [pobierz pdf]


  • załącznik nr 2 - Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia działaniem terrorystycznym
   [pobierz pdf]


  • załącznik nr 3 - Charakterystyka rozmówcy
   [pobierz pdf]


  • załącznik nr 4 - Wykaz telefonów służb dyżurnych (operacyjnych) - profesjonalnych sił ratowniczych oraz sił współdziałających
   [pobierz pdf]


  • załącznik nr 5 - Schemat powiadamiania i współpracy w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną oraz bioterroryzmem
   [pobierz pdf]


  • załącznik nr 6 - Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia grypy (H1N1)
   [pobierz pdf]


  • załącznik nr 7 - Sygnały alarmowe, rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych
   [pobierz pdf]


 • Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2015 z dnia 31.12.2015 r. (Zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie imprez studenckich podwyższonego ryzyka organizowanych na terenie obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
  [pobierz pdf]

 

 

Zarządzenie nr 91/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. merytorycznego przygotowania Projektu "Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 90/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej prac przy rozbudowie i modernizacji systemu zasilania elektroenergetycznego obiektów zlokalizowanych na terenie kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - II etap
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 89/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb pracy komisji konkursowych oraz szczegółowe warunki postępowania w konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 89/2015 Rektora WUM z dnia 30.12.2015 r. (Regulamin określający tryb pracy komisji konkursowych oraz szczegółowe warunki postępowania w konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich)
  [pobierz pdf]


 • wzór ogłoszenia konkursowego
  [pobierz pdf]

 

Zarządzenie nr 88/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Zastosowanie ontologicznej analizy wiedzy medycznej do budowy internetowej bazy danych umożliwiającej badanie patogenezy stwardnienia bocznego zanikowego" o akronimie ONWebDUALS
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 87/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 86/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania i wnoszenia opłat za nostryfikację dyplomów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 85/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego", akronim MILESTONE
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 84/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 84/2015 z dnia 27.11.2015 r
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84/2015 z dnia 27.11.2015 r.
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1A do zarządzenia nr 84/2015 z dnia 27.11.2015 r.
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84/2015 z dnia 27.11.2015 r.
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do zarządzania nr 84/2015 z dnia 27.11.2015 r.
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3A do zarządzenia nr 84/2015 z dnia 27.11.2015 r.
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 4 do zarządzenia nr 84/2015 z dnia 27.11.2015 r.
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 83/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 82/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku Administracyjno-Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 81
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 82/2015 Rektora WUM z dnia 12.11.2015 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 81/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie epidemiologia.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 80/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzanie nr 75/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej  Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 79/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uruchomienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oprogramowania klasy ERP
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 78/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminów ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 77/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Lean Management w ochronie zdrowia", akronim LMOZ
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 76/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 75/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 74/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli procedur przestrzegania bezpieczeństwa na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz imprez, których organizatorami są jednostki organizacyjne lub członkowie społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 73/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 października 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Opracowanie założeń do programu naukowego dotyczącego profilaktyki wykrywania skutków zagrożeń azbestem wynikających z ekspozycji środowiskowej, akronim AZBEST II
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 72/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: zasad przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań oraz danych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2015 Rektora WUM z dnia 05.10.2015 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 71/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 października 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych" (akronim TOP FRUITS)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 70/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 września 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Innowacyjne usprawnienie skriningu raka piersi: program szkoleniowo-edukacyjny dla osób z niepełnosprawnością wzrokową" (akronim Breast-POL)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 69/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studenta)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 1a do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla doktoranta)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych studentów)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 2a do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych doktorantów)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 3a do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 4 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie zapomogi dla studenta)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 4a do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie zapomogi dla doktoranta)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 5 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów podlegających opodatkowaniu)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 6 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 7 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie o miejscu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 8 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie o źródle uzyskanego dodchodu)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 9 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 10 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu tj. z działalności rolniczej orz innych dochodów)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 11 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 12 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie studenta o odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 13 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie doktoranta o odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 14 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie studenta o ukończeniu studiów)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 15 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie doktoranta o ukończeniu studiów doktoranckich)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 16 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 17 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta - cudzoziemca)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

 • załącznik nr 18 do zarządzenia nr 69/2015 z dnia 18.09.2015 r. (Oświadczenie na wakacje dla stypendystów RP spoza Europy - cudzoziemcy)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]
Zarządzenie nr 68/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu dotyczącego zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 67/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2015 r. w sprawie trybu składania wniosków studentów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 66/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66/2015 Rektora WUM z dnia 01.09.2015 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 65/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 września 2015 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do celów umarzania pożyczek i kredytów studenckich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 64/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 września 2015 r. w sprawie trybu składania wniosków doktorantów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 63/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Opracowywanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego" (akronim HIDFAS2)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 62/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad kalkulacji ceny jednostkowej za korzystanie z Infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/2015 Rektora WUM z dnia 27.08.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/2015 Rektora WUM z dnia 27.08.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2015 Rektora WUM z dnia 27.08.2015 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 61/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia dnia 2 października 2015 r. dniem rektorskim oraz ogłoszenia godzin rektorskich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 60/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 53/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy oraz utworzenia niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 59/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2015/2016
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2015 Rektora WUM z dnia 23.07.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2015 Rektora WUM z dnia 23.07.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 59/2015 Rektora WUM z dnia 23.07.2015 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 58/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 57/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2015/2016
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2015 Rektora WUM z dnia 20.07.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2015 Rektora WUM z dnia 20.07.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 57/2015 Rektora WUM z dnia 20.07.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 57/2015 Rektora WUM z dnia 20.07.2015 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 56/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego VI edycję studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 55/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Załaczniki do zarządzenia dostępne są do wglądu w biurze Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych WUM

Zarządzenie nr 54/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Procedurę opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 91/2014 Rektora WUM z dnia 22 grudnia 2014 r. (Procedura opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r.
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]
Zarządzenie nr 53/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy oraz utworzenia niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 52/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie Bioetyka w praktyce ochrony zdrowia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 51/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Bioetyka w praktyce ochrony zdrowia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 50/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego, akronim DIMUNO
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 49/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za intensywny kurs dokształcający z języka angielskiego dla cudzoziemców - studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za kurs dokształcający w ramach Premed College/Preparatory School w ramach Akademickiego Centrum Językowego
[pobierz pdf]

 

Zarządzenie nr 48/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 48/2015 Rektora WUM (Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
  [pobierz pdf]
  •  
   •  załącznik nr 1 do Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
    [pobierz pdf]
   • załącznik nr 2 do Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
    [pobierz pdf]
   • załącznik nr 3 do Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
    [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 47/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniąjące zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 47/2015 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 46/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe weekendowe intensywne kursy języka polskiego dla studentów English Division oraz English Dentistry Division w ramach Akademickiego Centrum Językowego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 45/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 45/2015 Rektora WUM (Instrukcja Inwentaryzacyjna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
  [pobierz pdf]

  •  
   • załącznik nr 1 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 2 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 3 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 4 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 5 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 6 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 7 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 8 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 9 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 10 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 11 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]

   • załącznik nr 12 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    [pobierz pdf] [pobierz rtf]
Zarządzenie nr 44/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 43/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót budowlano-remontowych związanych z rozbudową i przebudową Zakładu Medycyny Sadowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 42/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 42/2015 Rektora WUM z dnia 28.05.2015 r. (Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
  [pobierz pdf]

 

Zarządzenie nr 41/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2015 Rektora WUM z dnia 28.05.2015 r. (Polityka bezpieczeństwa)
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 (Tabela form naruszeń zasad ochrony danych osobowych)
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 (Wzór raport o naruszeniu zasad ochrony danych osobowych)
   [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41/2015 Rektora WUM z dnia 28.05.2015 r. (Regulamin organizacji przetwarzania danych osobowych)
  [pobierz pdf]

  • załącznik (Ramowy schemat obiegu informacji i dokumentów w procesie przetwarzania danych osobowych)
   [pobierz pdf]

 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 41/2015 Rektora WUM z dnia 28.05.2015 r. (Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych)
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 4 do zarządzenia nr 41/2015 Rektora WUM z dnia 28.05.2015 r. (Wzory formularzy)
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]
Zarządzenie nr 40/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzorów rachunków
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Instrukcja określająca sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM)
  [pobierz pdf]  • załącznik nr 1 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM (Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL)
   [pobierz pdf] [pobierz rtf]
  • załącznik nr 2 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM (Oświadczenie dotyczące danych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego/ZUS/ z tytułu umowy zlecenia)[pobierz pdf] [pobierz rtf]
  • załącznik nr 3 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM (Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla osób nie zamieszkujących na stałe w Polsce)
   [pobierz pdf] [pobierz rtf]
  • załącznik nr 4 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM (Wzór rejestru umów cywilnoprawnych i rachunków)
   [pobierz pdf] [pobierz xls]


 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (wzór wniosku o zwarcie umowy cywilno-prawnej)
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór umowy zlecenia)
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 4 do zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór umowy o dzieło)
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 5 do zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór umowy o dzieło-dydaktyka)
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 6 do zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór umowy o dzieło-dydaktyka z Internetowego Systemu Pensum)
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 7 do zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór rachunku dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 8 do zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór rachunku dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Internetowego Systemu Pensum)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 39/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 38/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego systemu oceny nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 37/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)", akronim TELEREH-HF
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 36/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 35/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 34/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2015 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2015 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 33/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe  dzieci urodzonych przedwcześnie", akronim LaktoTech
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 32/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 31/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii oraz utworzenia Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 30/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za udział w kursach w ramach "Preparatory School" oraz "Premed College" prowadzonych w Akademickim Centrum Językowym przy Studium Jęzków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 29/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 8 maja 2015 r. godzin rektorskich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 28/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kwestora w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 27/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2015/2016
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 26/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 25/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Utworzenie specjalistycznego laboratorium naukowo-diagnostycznego w celu medycznej i weterynaryjnej diagnostyki chorób pasożytniczych i odzwierzęcych"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 24/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii" (akronim LASDER)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 23/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 kwietnia 2015 r., w sprawie przekształcenia oraz utworzenia niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 22/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 kwietnia 2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 21/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 kwietnia 2015 r., w sprawie określenia trybu realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez nauczycieli akademickich
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o wyrażenie zgody na szkolenie specjalizacyjne
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek dotyczący nieobecności w pracy w związku z realizowaną specjalizacją
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 20/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 kwietnia 2015 r., w sprawie określenia trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 20/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o urlop
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 kwietnia 2015 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rektorskiej Komisji antymobbingowej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie procedury wnioskowania o skierowanie za granicę i formy merytorycznego rozliczania z pobytu za granicą oraz określenia wzorów: Kwestionariusza skierowania za granicę oraz Umowy o wyjazd za granicę
[pobierz pdf]

 • Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Kwestionariusz skierowania za granicę
  [pobierz pdf]
 • Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego -  Umowa o wyjazd za granicę
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 17/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 marca 2015 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kursów dokształcających"
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa nr .../... o warunkach odpłatności za kurs pt. ....
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 marca 2015 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, dla pielęgniarek, pielęgniarzy, w ramach Projektu Systemowego  "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 marca 2015 r., w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 15/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 14/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 marca 2015 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 13/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 marca 2015 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu mieszkańców domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 12/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2015 r., w sprawie utworzenia w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 11/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2015 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 10/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 lutego 2015 r., w sprawie podziału roku akademickiego 2015/2016
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 9/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 lutego 2015 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 lutego 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 30/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 7/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 lutego 2015 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 6/2015 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 lutego 2015 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Wydrukuj sobie kość! - Interakcje komórek z biomateriałami wytwarzanymi za pomocą drukarek 3D"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 5/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Wpływ kąpieli jabłek w roztworze wody i octu na zmniejszenie obciążenia mikrobiologicznego podczas obróbki wstępnej produkcji soków"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 4/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 lutego 2015 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Jeśli oni tam są, to zapewne już o nas wiedzą - wykorzystanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) do wykrywania potencjalnych patogenów indukujących stwardnienie rozsiane (SM)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 3/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz obiegu dokumentów związanych z nagrodami
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 2/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 stycznia 2015 r., zmieniające zarządzenie w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 1/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 stycznia 2015 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ściągien i więzadeł" (akronim START)
[pobierz pdf]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter