Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2016 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 116/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia w dniu 2 stycznia 2017 r. godzin rektorskich.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 115/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. etyki oraz transparentności procedury nadawania stopnia i tytułu naukowego.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 114/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Premia na Horyzoncie" finansującego działania wspomagające uczestnictwo Jednostki w europejskim programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" pn. "Strategie w immunoonkologii nowotworów" (H01).
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 113/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 2 stycznia 2017 r. godzin rektorskich.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 112/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 23 grudnia 2016 r. godzin rektorskich dla pracowników administracji, obsługi, biblioteki, inżynieryjno-technicznych oraz naukowo-technicznych.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 111/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia w ramach Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętnicznego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 110/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Rady Bibliotecznej.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 109/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia w projekcie "Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 108/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 107/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 23 grudnia 2016 r. godzin rektorskich.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 106/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury prowadzenia kontroli przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w szpitalach uniwersyteckich (klinicznych) oraz spółkach WUM.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 106/2016 Rektora WUM z dnia 07.12.2016 r. (Zasady prowadzenia kontroli przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w szpitalach uniwersyteckich (klinicznych) oraz spółkach WUM)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 105/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. nadawania tytułu doktora honoris causa.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 104/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktyczno-klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. E. Plater 21.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 104/2016 Rektora WUM z dnia 30.11.2016 r. (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktyczno-klinicznego WUM w Warszawie ul. E. Plater 21)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 103/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia dnia rektorskiego w 2017 roku.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 102/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przychodów własnych Uczelni.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 102/2016 Rektora WUM z dnia 25.11.2016 r. (Zasady przyznawania dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników WUM z przychodów własnych Uczelni.)
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 (Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 (Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 (Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego)
   [pobierz pdf] [pobierz rtf]
  • Załącznik nr 4 (Zlecenie wypłaty dodatku specjalnego)
   [pobierz pdf] [pobierz rtf]
Zarządzenie nr 101/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Szpitali Klinicznych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółki, dla których podmiotem tworzącym jest WUM"
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 101/2016 Rektora WUM z dnia 21.11.2016 r. ("Procedura postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Szpitali Klinicznych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółki, dla których podmiotem tworzącym jest WUM")
  [pobierz pdf]

  • załącznik do Procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Szpitali Klinicznych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółki, dla których podmiotem tworzącym jest WUM (Wzór formularza)
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 100/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia procedury zawierania przez Uczelnię umów w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w podmiotach leczniczych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 99/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie powierzenia zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 98/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przygotowywania wewnętrznych aktów normatywnych, projektów umów i opinii prawnych oraz rejestracji umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 97/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania publicznego w przedmiocie zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Działdowskiej 1, uregulowanej w KW nr WA4M/00205206/6 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23 o powierzchni 2.849,00 m2 w obrębie 6-03-19.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 96/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej" akronim BIOTECHNET.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 95/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 94/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 94/2016 Rektora WUM z dnia 9.11.2016 r. (Regulamin Organizacyjny WUM)
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 (Schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 2 (Organizacja Wydziałów)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 3 (Schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych Rektorowi i Prorektorom)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 4 (Schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych Kanclerzowi)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 5 (Schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 6 (Lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych)
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 93/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad kalkulacji ceny jednostkowej za korzystanie z Infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 93/2016 Rektora WUM z dnia 08.11.2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 92/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Antymobbingowej.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 91/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 90/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Kolegium Studiów Doktoranckich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 89/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości i Kształcenia.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 88/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia w projekcie "Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów" MentorEye.

Zarządzenie nr 88/2016 Rektora WUM z dnia 20.10.2016 r. jest do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM (Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304)

Zarządzenie nr 87/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia w projekcie "Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów" MentorEye.

Zarządzenie nr 87/2016 Rektora WUM z dnia 20.10.2016 r. jest do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM (Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304)

Zarządzenie nr 86/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 86/2016 Rektora WUM z dnia 19.10.2016 r. (Regulamin świadczeń socjalnych WUM)
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń socjalnych (Tabela dofinansowania dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń socjalnych (Wniosek o przyznanie dofinansowania)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń socjalnych (Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencisty i członków jego rodziny)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń socjalnych (Wniosek o refundację wykupinego skierowania na zimowisko, kolonie, obóz)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń socjalnych (Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS WUM)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń socjalnych (Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń socjalnych (Wzór umowy w sprawie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS WUM)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń socjalnych (Wniosek o przyznanie dofinansowania do opłat za żłobek/przedszkole)
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 85/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 84/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 53/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 83/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 82/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zasad organizowania przez jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego konferencji naukowych lub sympozjów z udziałem podmiotów zewnętrznych, jako współorganizatorów.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 81/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji upoważnionej do kontroli funkcjonowania i działalności Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie w oparciu o założenia programu restrukturyzacji opracowanego na potrzeby umowy kredytowej poręczanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 80/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 października 2016 r. w sprawie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na stanowiskach kierowniczych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2016 Rektora WUM z dnia 06.10.2016 r. (Regulamin)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 79/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 79/2016 Rektora WUM z dnia 28.09.2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 78/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78/2016 Rektora WUM z dnia 28.09.2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 77/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania publicznego dotyczącego wyboru najemcy nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, z wyłączeniem budynków położnych wzdłuż ul. Litewskiej, pod adresem ul. Litewska 14 i 16.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 76/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wymogu uzyskiwania zgód władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na zorganizowanie zawodów sportowych lub innych imprez na terenie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 75/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzorów rachunków.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2016 Rektora WUM z dnia 28.09.2016 r. (Wniosek o zawarcie umowy zlecenie)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2016 Rektora WUM z dnia 28.09.2016 r. (Wniosek o zawarcie umowy o dzieło)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 75/2016 Rektora WUM z dnia 28.09.2016 r. (Umowa zlecenie)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 75/2016 Rektora WUM z dnia 28.09.2016 r. (Umowa o dzieło)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 75/2016 Rektora WUM z dnia 28.09.2016 r. (Rachunek do umowy zlecenie)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 75/2016 Rektora WUM z dnia 28.09.2016 r. (Rachunek do umowy o dzieło)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 74/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzonego na podstawie zarządzenia Nr 84/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 listopada 2015 r.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2016 Rektora WUM z dnia 21.09.2016 r.
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/2016 Rektora WUM z dnia 21.09.2016 r. (Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego WUM)
  [pobierz pdf]

  • Załącznik nr 3 do tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego WUM (Schemat organizacji jednostek administracji)
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 73/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. audytu i kontroli Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 72/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Kontroli Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 71/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. audytu i kontroli Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 70/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Kontroli Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 69/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. audytu i kontroli inwestycji "Budowa Szpitala Pediatrycznego WUM"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 68/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kontroli inwestycji "Budowa Szpitala Pediatrycznego WUM"
[ppobierz pdf]

Zarządzenie nr 67/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. szkolenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 66/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 września 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych" akronim EXPLORE-ME
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 65/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia dnia 5 pażdziernika 2016 r. dniem rektorskim oraz ogłoszenia godzin rektorskich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 64/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora Programu LLP - ERASMUS w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 63/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 62/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 61/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powierzenia zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 60/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Załącznik do zarządzenia nr 60/2016 Rektora WUM z dnia 26.08.2016 r. jest do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM (Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304)

Zarządzenie nr 59/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 58/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Kompetencje-Praca-Sukces. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 57/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 55/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 54/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Cennika dla usług utrzymania i sprzedaży  zwierząt w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych"
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 54/2016 Rektora WUM z dnia 25.07.2016 (Cennik dla usług utrzymania i sprzedaży zwierząt w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 53/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2016 Rektora WUM z dnia 7.07.2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2016 Rektora WUM z dnia 7.07.2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 53/2016 Rektora WUM z dnia 7.07.2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 52/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 lipca w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2016 Rektora WUM z dnia 7.07.2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/2016 Rektora WUM z dnia 7.07.2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 52/2016 Rektora WUM z dnia 7.07.2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 52/2016 Rektora WUM z dnia 7.07.2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 51/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie połączenia oraz zmiany nazwy niektórych jednostek organizacyjnych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 50/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Badawczego - Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 49/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia od Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 48/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (jako centrum transferu technologii)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 47/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 46/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe "SGH-WUM-MBA w ochronie zdrowia"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 45/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Laboratorium Badawczego - Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 44/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 43/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 42/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 42/2016 Rektora WUM z dnia 9.06.2016 r. (Wzór dyplomu doktorskiego)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 41/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 40/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie połączenia oraz zmiany nazwy niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 39/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynków Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Chałubińskiego 5
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 39/2016 Rektora WUM z dnia 19.05.2016 r. (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Centrum Biostruktury WUM w Warszawie)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia w projekcie "Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów" MentorEye
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 37/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 37/2016 Rektora WUM z dnia 29.04.2016 r. (Regulamin świadczeń socjalnych)
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 (tabela dofinansowania na rok 2016)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 (wniosek o przyznanie dofinansowania za samodzielnie zorganizowany wypoczynek)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 (wniosek o dofinansowanie wypoczynku)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 4 (wniosek o refundację wykupionego skierowania)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 5 (wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 6 (wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 7 (umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 8 (wniosek o przyznanie dofinansowania do opłat za żłobek/przedszkole)
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 36/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 34/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie: administrowania kontem Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadzenia kart urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 33/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Biura Projektu Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 32/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór dyplomu doktorskiego - jeden promotor)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór dyplomu doktorskiego - dwóch promotorów)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór dyplomu doktorskiego - promotor, promotor pomocniczy)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór dyplomu doktorskiego - promotor, drugi promotor, promotor pomocniczy)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu doktorskiego - jeden promotor)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu doktorskiego - dwóch promotorów)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu doktorskiego - promotor, promotor pomocniczy)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu doktorskiego - promotor, drugi promotor, promotor pomocniczy)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt - jeden promotor)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt - dwóch promotorów)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt - promotor, promotor pomocniczy)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt - promotor, drugi promotor, promotor pomocniczy)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór dyplomu habilitacyjnego)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu habilitacyjnego)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór odpisu dyplomu habilitacyjnego przeznaczonego do akt)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór anglojęzyczny odpisu dyplomu doktorskiego - jeden promotor)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór anglojęzyczny odpisu dyplomu doktorskiego - dwóch promotorów)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór anglojęzyczny odpisu dyplomu doktorskiego - promotor, promotor pomocniczy)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór anglojęzyczny odpisu dyplomu doktorskiego - promotor, drugi promotor, promotor pomocniczy)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (wzór anglojęzyczny odpisu dyplomu habilitacyjnego)
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 32/2016 Rektora WUM (opis dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego)
  [pobierz pdf]

 

Zarządzenie nr 31/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 30/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. nadawania tytułu doktora honoris causa
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 29/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 28/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za przygotowanie prac naukowych lub współudział w ich przygotowaniu oraz zasad ich przyznawania.
[pobierz pdf]

 • Załącznika do Zarządzenia nr 28/2016 Rektora WUM z dnia 25.02.2016 (Regulamin)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 27/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia w projekcie "Opracowanie nowych terapii opartych o stymulację przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" akronim DIMUNO
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej do przejęcia nieruchomości zabudowanej przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 25/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorującej Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania Rady Naukowej przy Dyrektorze Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 23/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej na kadencję 2015/2017.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 22/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" oraz "Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 21/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 20/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 40/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzorów rachunków.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 20/2016 Rektora WUM z dnia 17.02.2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 19/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Samo-naprowadzające na receptory integrynowe "termicznie-reaktywne" wielofunkcyjne nanocząstki magnetyczne enkapsułowane w kilku warstwach grafenu w molekularnym obrazowaniu MR przeciwnowotworowej terapii opartej na personalizowanej nanomedycynie czasu rzeczywistego", akronim GEMNS.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 18/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury oceniania studentów.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 18/2016 Rektora WUM z dnia 5.02.2016 (Procedura oceniania studentów)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 17/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynków Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Ksiecia Trojdena 2c
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 17/2016 Rektora WUM z dnia 3.02.2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących przebiegu studiów wydawanych przez dziekanaty.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 22 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 23 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 24 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 25 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 26 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 27 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 28 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 29 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 30 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 31 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 32 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 33 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 34 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 35 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 36 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 37 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 38 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 39 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 40 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 41 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 42 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 43 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 44 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 45 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 46 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 47 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 48 do Zarządzenia nr 16/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 15/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 14/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Działania Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 14/2016 Rektora WUM z dnia 29 stycznia 2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 13/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego", akronim BIOOPA
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek" akronim ABCtherapy.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 11/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology', akronim STEAM.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 10/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz obiegu dokumentów związanych z nagrodami
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 10/2016 Rektora WUM z dnia 22.01.2016 r. (Wniosek o przyznanie nagrody Rektora WUM za osiągnięcia naukowe)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 9/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 40/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzorów rachunków.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Rektora WUM z dnia 20 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2016 Rektora WUM z dnia 20 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 8/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniąjące Zarządzenie nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów, wzoru wniosku o zawarcie umowy oraz wzoru rachunku sporządzanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i w postępowaniach habilitacyjnych i w postępowaniach o nadanie tytułu profesora.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 8/2016 Rektora WUM z dnia 18 stycznia 2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 7/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2016 Rektora WUM z dnia 18 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2016 Rektora WUM z dnia 18 stycznia 2016 r
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 6/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Rektora WUM z dnia 14 stycznia 2016 r. (Regulamin)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 5/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2016 roku.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 4/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa - opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)", akronim NEXT
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 3/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 36/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku Domu Studenckiego Nr 1 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Batalionu Pięść 9
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie 35/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynków Domów Studenckich Nr 2 i 2 BIS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Karolkowej 84
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 1/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 19/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Centrum Bibliotczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter