Ogłoszenia dla pracowników

II Forum Akademickie

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Piotr Dziechciarz, Dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej - dr Antonina Doroszewska, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej oraz Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM zapraszają na II Forum Akademickie, które odbędzie się 22 listopada br. w godz. 12.00 – 14.00 w sali 8 im. prof. J. Zaorskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM.

Tematem przewodnim spotkania będzie dynamika motywacji.

Prelekcje wygłoszą: prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania Wydziału Zarządzania UW), prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis(Zakładu Medycyny Genomowej WUM) oraz Tomasz Ufniarski (student WUM).

Wstęp wolny, rejestracja nie jest wymagana.

 

 

Wybory członków komitetów naukowych PAN

Polska Akademia Nauk zaprasza do udziału w wyborach członków komitetów naukowych PAN w roku 2019. W wyborach mogą wziąć udział samodzielni pracownicy naukowi, posiadający tytuł dr hab. prof. dr hab., dr hab. inż. oraz prof. dr hab. inż.

Rejestracja kandydatów w systemie wyborczym została otwarta 12.11 i potrwa do 20.11.2019 r.
Głosowanie przez internet potrwa od 16 do 20.12.2019 r., zaś ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2020 r.

Światowy Dzień Cukrzycy - bezpłatne badania

14 listopada, w czwartek, w ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy, Wydział Nauk o Zdrowiu zaprasza do udziału w bezpłatnych badaniach, przeprowadzonych przez studenckiego koła naukowe WNoZ: SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej, SKN Rozwoju Praktyki Pielęgniarskiej oraz SKN „BeLivers” Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego.

W godz.10.00 - 15.00 można będzie zmierzyć poziom cukru (glukozy) we krwi oraz wykonać pomiar ciśnienia tętniczego.
Dodatkowo, w godz. 10.00 - 12.00 członkowie SKN Dietetyków będą udzielać porad żywieniowych.  

Gdzie: pokój 514a, 5 piętro, budynek Rektoratu

 

Spotkanie pt. "O wojnie i medycynie" w Muzeum Historii Medycyny WUM

Muzeum Historii Medycyny WUM zaprasza na spotkanie pt. "O wojnie i medycynie", które odbędzie się 20 listopada o godz. 17:30 w sali im. prof. J. Zaorskiego w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM (parter) przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku i wpisuje się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Podczas wydarzenia prof. Tadeusz Nasierowski (Katedra Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) wygłosi prelekcję poświęconą kultywowaniu pamięci o zagładzie chorych w Brandenburgu nad Hawelą. Ważnym punktem będzie też promocja książki autorstwa Mateusza Kubickiego (IPN Gdańsk) „Kapitan ostatni opuszcza swój statek… Józef Władysław Bednarz (1897-1939)”.

Zagłada osób chorych psychicznie w tzw. „Starej Rzeszy” (akcja T4) była do sierpnia 1941 r. centralnie sterowanym programem, zwanym „planową eutanazją”, całkowicie zbiurokratyzowanym, w postaci ściśle określonej procedury medycznej. Chorzy byli gazowani w 6 ośrodkach eutanazji. Pierwszym z nich było dawne więzienie w Brandenburgu nad Hawelą. Ośrodek ten, w którym zabito ponad 9 tys. osób, działał tylko w 1940 r. W 2012 r. na jego terenie Fundacja Brandenburskie Miejsca Pamięci (Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten) utworzyła ośrodek dokumentacji i pamięci tej zbrodni. Odtąd każdego roku 1 września odbywa się uroczystość upamiętniająca ofiary i zaproszona osoba wygłasza mowę poświęcona pamięci osób zabitych. W 2019 r. z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej do wygłoszenia mowy zaproszono osobę z Polski (Tadeusza Nasierowskiego).

Szkolenie "Ochrona własności intelektualnej w obszarze life science"

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza na szkolenie organizowane w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” pt.: Ochrona własności intelektualnej w obszarze life sciences", które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej budynku Szpitala Pediatrycznego (ul. Żwirki i Wigury 63a, Warszawa).

Program szkolenia

Prowadzący szkolenie - dr Anna Grzelak

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Muzeoterapia

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza serdecznie na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Muzeoterapia, która odbędzie się w dniach 26-27 listopada w Kielcach.

Kluczowym założeniem konferencji jest diagnoza środowiska zajmującego się socjoterapeutyczną i psychoterapeutyczną metodą pracy w muzeach w Polsce. Skierowana jest ona do osób zaangażowanych w działania na rzecz zagrożonych wykluczeniem, które realizowały projekty związane z "otwieraniem kultury" w muzeach w Polsce oraz dla wszystkich zainteresowanych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.