Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Non Omnis Moriar

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci
Nauczyciela i Mentora
wielu pokoleń neurologów i epileptologów polskich

Prof. dr. hab. n. med.
Jerzego Majkowskiego

Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1952,
Pełnomocnika Rektora AM ds. organizacji II Wydziału Lekarskiego, a następnie
pierwszego Dziekana II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
w latach 1975-1978,
wieloletniego Członka komisji rektorskich oraz Członka Senatu,
związanego z Kliniką Neurologii macierzystej Uczelni w latach 1952-1975,
kierownika Pracowni EEG i Neurofizjologii Kliniki Neurologii w latach 1952-1973,
kierownika Oddziału Neurologii Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
AM w Warszawie w latach 1974-1979,
kierownika Pracowni Neurologii Doświadczalnej CSK AM w Warszawie w latach 1973 – 1990.

 Pan Profesor był kierownikiem Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie w latach 1988-1998, kierownikiem Department of Clinical and Experimental Neurophysiology, New York State Institute For Basic Research
in Developmental Disabilities w latach 1979-1986
oraz wizytującym profesorem w New York University, Medical Center.

 Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie, wybitny Naukowiec,
ceniony Nauczyciel akademicki, Autor kilkunastu książek oraz ponad 500 publikacji
w czasopismach krajowych i zagranicznych,
Członek wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.  

 Żegnamy wielkiego Bohatera, w konspiracji Działacza Szarych Szeregów,
Uczestnika Powstania Warszawskiego ps. Czarny na Woli, Starym Mieście i Śródmieściu,
Żołnierza Batalionów "Antoni", "Gustaw", "Harnaś",
Pułkownika Wojska Polskiego w stanie spoczynku,
Prezesa Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Prezesa Środowiska Żołnierzy Batalionów AK „Gustawa” i „Harnasia”
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Honorowego Obywatela Miasta st. Warszawy.

Pan Profesor był odznaczony  m.in.:  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Medalem „Gloria Medicinae”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem z Mieczem Orderu Krzyża oraz doceniany licznymi Nagrodami JM Rektora macierzystej Uczelni.  

Żegnamy Lekarza wielkiego serca i dobroci,
znakomitego Naukowca, wieloletniego Nauczyciela akademickiego
oddanego kształceniu i wychowaniu kadr medycznych,
który włożył znaczący wkład w rozwój organizacyjny, dydaktyczny i naukowy
II Wydziału Lekarskiego i całego naszego Uniwersytetu.

 Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 29 lipca 2019 roku o godzinie 12.00 w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8 w Warszawie.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.00 na Powązkach Wojskowych.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Majkowskiego

współtwórcy i pierwszego redaktora naczelnego
kwartalnika „Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie” – czasopisma akademickiego,
którego kontynuatorem jest miesięcznik „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”

 Będzie nam brakowało otwartości, życzliwości i życiowej mądrości Pana Profesora.

 Rodzinie oraz bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Redakcja Czasopisma Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
„Medycyna Dydaktyka Wychowanie”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana
   Prof. dra hab. n. med. Jerzego Majkowskiego

 pierwszego Dziekana II Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1975-1978,
Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród
środowisk naukowych i studentów,
Cenionego Lekarza.

 Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

  Dziekan, Prodziekani,
Rada oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. n. med. Jerzego Majkowskiego

Przewodniczącego Wydziału V Nauk Lekarskich
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
wybitnego lekarza, naukowca i organizatora.

Pan Profesor był bardzo zaangażowany w sprawy
Towarzystwa,
z którym czuł się mocno związany i w którym aktywnie działał do końca swojego życia.
Będzie nam brakowało Jego twórczej obecności.


 Kierownik i Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med.
Danuty Pisarek-Miedzińskiej

 Znakomitej specjalistki położnictwa i ginekologii,
w latach 1964-1981 zatrudnionej na stanowisku adiunkta
II Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Instytutu Położnictwa i Ginekologii
Akademii Medycznej w Warszawie.

 Rodzinie i Bliskim Pani Profesor
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoUroczystości pogrzebowe odbędą się 13.06.2019 r. w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14,         po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter