Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med.
Danuty Pisarek-Miedzińskiej

 Znakomitej specjalistki położnictwa i ginekologii,
w latach 1964-1981 zatrudnionej na stanowisku adiunkta
II Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Instytutu Położnictwa i Ginekologii
Akademii Medycznej w Warszawie.

 Rodzinie i Bliskim Pani Profesor
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoUroczystości pogrzebowe odbędą się 13.06.2019 r. w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14,         po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach.

 

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. n. farm.
Romana Kaliszana

byłego Rektora, Prorektora ds. Nauki, Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego
oraz Kierownika Katedry Biofarmacjii Farmakodynamiki
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Żegnamy wybitnego Uczonego, znakomitego chemika, farmakologa i biofizyka,
nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów.

 Rodzinie i Bliskim Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Dr. hab. n. med. Andrzeja Budkiewicza

 wieloletniego nauczyciela akademickiego 
w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie,
niestrudzonego badacza, twórcę innowacyjnych teorii w protetyce stomatologicznej,
wspaniałego dydaktyka i lekarza, ogromnie ciepłego i życzliwego Człowieka.

Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska z zespołem Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci

wybitnego Lekarza Patologa i Naukowca

Prof. dr. hab. n. med.
Bogdana Woźniewicza

związanego z naszą Uczelnią w latach 1967-1981,
Kierownika Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Instytutu Pediatrii w latach 1973-1981.
Żegnamy Człowieka, który w znaczący sposób przyczynił się do powstania oraz rozwoju patologii pediatrycznej w Polsce.

 Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

przekazujemy wyrazy współczucia i wparcia.

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Pana Dr. n. med. Wojciecha Michalskiego

doświadczonego i wspaniałego nauczyciela akademickiego
związanego z Zakładem Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznego
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM od roku 1982,
odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi za pracę dydaktyczno-naukową.

Żegnamy znakomitego Wykładowcę i Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia i wparcia

 

Panu Prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi Braksatorowi

– Prorektorowi ds. Klinicznych i Inwestycji, 
Kierownikowi Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

po śmierci

Mamy

 składają

Rektor, Prorektorzy, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  

 Dr. n. med. Wojciecha Michalskiego

 

wieloletniego pracownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM.

 Wielkiego przyjaciela młodzieży, cenionego dydaktyka, dobrego i prawego człowieka.
 Żegnamy  wspaniałego Współpracownika, który nigdy nikomu niczego nie odmówił.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.
Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

 Dziekan i Rada Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
wraz z Zespołem  Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej


Uroczystości
pogrzebowe odbędą się w dn. 29.01.2019 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Odprowadzenie Zmarłego od bramy północnej Cmentarza na miejsce spoczynku nastąpi o godz. o godz.11.00 (zbiórka przy bramie o godz.10.55).

Paweł Adamowicz

Rektor i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wstrząśnięci śmiercią Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza. Głęboko poruszeni przekazujemy kondolencje Rodzinie i Bliskim Pana Prezydenta, środowisku akademickiemu Gdańska i wszystkim jego mieszkańcom. Dodatkowym ciosem jest dla nas fakt, że to tragiczne zdarzenie miało miejsce podczas XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Fundacji, która od wielu lat tak mocno wspiera swoimi działaniami polską medycynę i szpitale kliniczne naszego Uniwersytetu, dzięki czemu możemy razem skuteczne pomagać pacjentom. 

 

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzymy w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci

 dr. inż. Macieja Śmietanowskiego

 doświadczonego i wspaniałego nauczyciela, związanego z Katedrą i Zakładem Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zaangażowanie i wieloletnia praca pana doktora zostały docenione przyznaniem Złotego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Nagrody JM Rektora zespołowej dydaktycznej III stopnia.

Rodzinie i bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
Ks. Jan Twardowski 


Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z ogromnym smutkiem przyjęli informację o śmierci
w wieku 72 lat

Prof. dr. hab. n. farm. Józefa Sawickiego

Prorektora do spraw Kadr w latach 1999-2005,
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1993-1996, 1996 -1999 oraz 2005-2008,
Prodziekana ds. Nauki macierzystego Wydziału w latach 1987-1993,
Przewodniczącego Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych w latach 2005-2008,
Kierownika Zakładu Badania Środowiska w latach 1983-2012,
Zastępcy Dyrektora Instytutu Biofarmacji w latach 1985-1987.

 Odszedł wybitny Naukowiec, wspaniały Nauczyciel akademicki,
wielki Przyjaciel studentów i młodej kadry naukowej.

Wielkie zaangażowanie Pana Profesora zostało docenione przyznaniem m.in.  
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnego Krzyża Zasługi,  
Medalu Komisji Edukacji Narodowej,  Złotego Medalu za Długoletnią Służbę, 
Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego za zasługi dla aptekarstwa,
nagród naukowych Ministra Zdrowia  oraz ponad 30 nagród JM Rektora. 

Pan Profesor był Absolwentem naszej Uczelni i z Alma Mater związał swoje zawodowe życie  
od roku 1969 aż do końca swojej ziemskiej drogi.
Jeszcze kilka dni temu uczestniczył w uczelnianych i wydziałowych uroczystościach.
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych.
W przypadku Pana Dziekana Józefa Sawickiego to nie jest prawda.
Będzie nam bardzo brakowało Jego ciepła, serdeczności,
uśmiechu i dobrych, płynących z serca rad.

Choć wiedzieliśmy o chorobie, z którą się zmagał, trudno nam uwierzyć w Jego odejście.

Spoczywaj w pokoju, Drogi Profesorze.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter