Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

ArchiwumRektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med.
Jerzego Stelmachówa 

Prorektora ds. Kadr naszej Uczelni w latach 2005-2008,
Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1999-2005,
Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,
Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
II Wydziału Lekarskiego w latach 1988-2011, 
Wybitnego specjalisty II st. w zakresie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

 
Pan Profesor pełnił funkcje: Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej w latach 2008-2013, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej w latach 2004-2008,
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii w latach 1992-1996,
wieloletniego przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
w Warszawie przy ul. Banacha 1a
oraz Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Szenajcha Akademii Medycznej
w Warszawie w latach 2000-2006. 

Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie,
autor licznych prac naukowych, członek wielu programów badawczych i towarzystw naukowych,
wychowawca młodzieży studenckiej oraz młodej kadry naukowej.

 Za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie, Medalem Augusta Ferdynanda Wolffa,
oraz licznymi nagrodami Ministra Zdrowia i  Rektora Uczelni. 

 Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
Członka naszej Uczelnianej Rodziny,
Przyjaciela studentów, Wielkiego Lekarza i Naukowca,
który swoimi działaniami przyczynił się do rozwoju naszej Uczelni, a także ginekologii onkologicznej w Polsce i na świecie.

 Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stelmachówa

Prorektora ds. Kadr w latach 2005-2008,

Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2005,

Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,

wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego.

Rodzinie i Najbliższym

 składamy  wyrazy współczucia

Dziekan, Prodziekan oraz pracownicy Centrum Kształcenia Podyplomowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

Pana Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stelmachówa

 Prorektora ds. Kadr w latach 2005-2008,
Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2005,
Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,
wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Wydziału oraz Członka Rady II Wydziału Lekarskiego.

 Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród 
środowisk naukowych i studentów, cenionego Klinicystę.

Ponieśliśmy dotkliwą stratę 

Bliskim Pana Profesora
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach składa 

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Cześć Jego Pamięci!

Z niedowierzaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

 lek. Piotra Gajewskiego 

Absolwenta I WL WUM z 2017 roku, członka Rady Wydziału I WL WUM, lekarza stażysty, 
niespełnionego ginekologa-położnika, absolwenta LO im. Stefana Batorego w Warszawie, 
wybitnego studenta, zdobywcy "Diamentowego Grantu", Doktoranta NIGRiR,
Laureata Nagrody Batoraka-Medyka z 2011 roku,

 Z Bliskimi i Rodziną Piotrka łączymy się w bólu 

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak oraz Laureaci Nagrody Batoraka-Medyka: lek. Grzegorz Rak,
stud.med. Kamil Ludwiniak, stud.med. Julia Woynarowska, stud.med. Adriana Szypulska,
stud.med. Oliwia Niżnik, stud.med. Monika Stradczuk

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci w wieku 85 lat

wybitnego specjalisty w dziedzinie okulistyki

Prof. dr. hab. n. med.
Tadeusza Kęcika

 Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1976–2003,
Prodziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1981,
wieloletniego członka Senatu naszej Uczelni.
Pan Profesor przez ponad sześć dekad, od rozpoczęcia studiów w roku 1952 aż do końca swoich dni,
był członkiem naszej Społeczności akademickiej.

 Odszedł wielki Autorytet naukowy i kliniczny,
Nauczyciel akademicki,
Opiekun habilitacji, promotor i recenzent licznych doktoratów,
Organizator Banku Zaćmy w Polsce,
Autor ponad 400 artykułów naukowych, kilku monografii i kilkudziesięciu rozdziałów poświęconych
technice laserowej w okulistyce oraz chirurgii zaćmy w Polsce,
Członek Honorowy oraz wieloletni członek Zarządu Głównego
i Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
Członek wielu zagranicznych towarzystw naukowych, Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia.

  Pan Profesor za swoją pracę naukową, kliniczną, dydaktyczną i organizacyjną został uhonorowany
Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
licznymi Nagrodami Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz JM Rektora.

  Żegnamy
wybitnego Nauczyciela akademickiego,
wielkiego Lekarza i Naukowca.

 Cześć Jego pamięci!

 Panu prof. dr. hab. n. med. Dariuszowi Kęcikowi
Kierownikowi  Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego
oraz całej Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych dniach.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Kęcika

 Wybitnego specjalisty w dziedzinie okulistyki,
Prodziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1981,

 Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego w latach 1976–2003.

 Rodzinie Pana Profesora, która była i jest częścią naszej Społeczności Akademickiej
oraz wszystkim jego Przyjaciołom

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela

dr. hab. n. farm. Piotra Tomaszewskiego

absolwenta kierunku farmacja i wieloletniego pracownika Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
a w ostatnich latach Kierownika Zakładu Biochemii II WL.

Piotr na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Żonie Grażynie 
naszej serdecznej Koleżance składamy wyrazy współczucia i wsparcia.

   Dziekan, Rada Wydziału, cała społeczność Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2 lipca 2018 roku. o godz. 12.00 na Cmentarzu Bródnowskim  w kościele drewnianym.

O godz. 11.00 na parkingu (od strony ulicy Banacha) przy Budynku Wydziału Farmaceutycznego na osoby chcące pożegnać Zmarłego
będzie czekał autokar.

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

 Prof. dr. hab. n. med.
Andrzeja Stapińskiego

wybitnego dermatologa - wenerologa
Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych naszej Uczelni w latach 1984-1987,
Wieloletniego Kierownika Kliniki Chorób Wenerycznych Instytutu Wenerologii 
II Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1996,

Dyrektora Instytutu Wenerologii,
Kierownika Zakładu Organizacji Zwalczania Chorób Wenerycznych.

 Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie,
Autor licznych rozdziałów i prac poświęconych chorobom wenerycznym i ceniony Nauczyciel akademicki, 
Wychowawca młodzieży studenckiej oraz młodej kadry naukowej.

 Pan Profesor za swoją pracę był uhonorowany
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
nagrodą indywidualną II stopnia Ministra Zdrowia
za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia dydaktyczne 
oraz licznymi nagrodami JM Rektora.

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
Przyjaciela studentów,
Wielkiego Lekarza i Naukowca,
który tak wiele uczynił dla naszej Uczelni
oraz polskiej dermatologii i wenerologii.

 Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Stapińskiego

Kierownika Kliniki Chorób Wenerycznych Instytutu Wenerologii
II Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1996,
wybitnego Dermatologa – Wenerologa
Członka naszej Rady Wydziału.

 Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia

Dziekan, Rada Wydziału oraz cala Społeczność
akademicka II Wydziału  Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głebokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Stapińskiego

Wybitnego Dermatologa i Wenerologa,
Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy,
Wieloletniego Dyrektora Instytutu Wenerologii AM w Warszawie.

Cześć Jego Pamięci!
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Kierownik Katedry Dermatologii i Wenerologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski wraz z Zespołem

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter