Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szczerbania

Rektora naszej Uczelni w latach 1979-1981

Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

It is with deep sorrow and sadness that we have received the information of the passing away of

Nicholas Senatore

a fifth year student

of the Second  Faculty of Medicine with the English Division
and the Physiotherapy Division at our University.

We would like to offer the family and relatives our heartfelt condolences.


The Rector, the Senate, the students

and the whole academic community of the Medical University of Warsaw

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the sudden passing of 

Nicolas Senatore 

A talented and gifted student of medicine at the Second Faculty of Medicine with the English Division and the Physiotherapy Division at the Medical University of Warsaw.

We share the grief in this time of bereavement with deepest sympathy, and offer our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues.

Dean of the II Faculty of Medicine, Deputy Dean for English Division, Deputy Deans, Students and the entire academic community of the II Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw

In Loving Memory Of Our Dear Friend and Colleague

Nicolas Senatore 
1993 - 2018

Words fall short for expressing our sorrow for the loss of a bright student who touched so many lives. We would like to convey our sincere condolences and deepest sympathy to the family, relatives and friends.

His presence will be missed, but the tribute will live on in the trail of beautiful memories he left behind.

The English Division Student Government, Students and Community of the English Division of Medical University of Warsaw

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. med. Zbigniewa Olejnika

związanego z naszą Uczelnią w latach 1952-1995,
Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych w latach 1980 – 1995,
Dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia,
Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

Żegnamy wybitnego Lekarza,
znakomitego Naukowca i Nauczyciela akademickiego,
cenionego Członka społeczności akademickiej,
Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana

prof. dr. hab. med. Zbigniewa Olejnika

Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
 II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

prof. dra hab. med. Zygmunta Sadowskiego

wieloletniego Dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie 
i Konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii,
a wcześniej - ucznia prof. Zdzisława Askanasa,
 twórcy Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej,
wieloletniego pracownika Akademii Medycznej w Warszawie

 Śmierć Prof. Zygmunta Sadowskiego - po wcześniejszym odejściu Wielkich Askanasowców -
wywodzących się z naszej Uczelni Profesorów Kardiologii: Mariusza Stopczyka, Leszka Ceremużyńskiego, Jerzego Kucha,
 Tadeusza Kraski, Danuty Liszewskiej-Pfejfer, Stefana Rywika, Stanisława Rudnickiego
symbolicznie zamyka historię pierwszego pokolenia tej Wielkiej Szkoły Kardiologicznej

 Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

   

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci w wieku 60 lat 

dr. hab. n. hum. Marka Wichrowskiego 

Profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej II Wydziału Lekarskiego, związanego z naszą Uczelnią od 1990 roku,

Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii od 1 października 2001 do 31 maja 2011 roku. 

Pan Profesor prowadził wykłady i seminaria z etyki medycznej, bioetyki i historii filozofii. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 4 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w Podkowie Leśnej - Msza w kościele Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, pogrzeb na miejscowym cmentarzu. 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

mgr Elżbiety Zdrojewskiej

związanej z Działem Księgowości naszej Uczelni w latach 2006-2017,
odznaczonej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Nagrodami JM Rektora. 

Pozostanie w naszej pamięci jako dobra, życzliwa Osoba,
bardzo lubiana przez naszą uczelnianą Rodzinę. 

Bliskim Pani Eli przekazujemy słowa otuchy i wsparcia.

Rektor, Senat, Kanclerz, Kwestor,
Pracownicy administracji i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego Kolegi

Marka Wichrowskiego

Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii II Wydziału Lekarskiego w latach 2001-2011 

Abiit, non obiit… 

Kierownik i Zespół
Studium Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter