Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Ze smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
dr. hab. n. med. Marka Wichrowskiego, prof. ndzw. WUM


Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii II Wydziału Lekarskiego  w latach 2001-2011

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii  
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 grudnia 2017 r. zmarł

prof. dr. hab. Marek Wichrowski

wieloletni pracownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej.
W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego filozofa, szanowanego i powszechnie lubianego wykładowcę akademickiego.

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

składają

Kierownik oraz pracownicy Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM.

Marku na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci jako życzliwy kolega, dobry i wyjątkowy człowiek.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w dniu 04.01.2018 roku o godzinie 11:00.

Rektor, Senat, studenci
i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z ogromnym żalem przyjęli wiadomość o śmierci  

Tomasza Szopińskiego

Studenta III roku
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego naszej Uczelni.

 Panu prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi Szopińskiemu
Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
oraz całej Rodzinie i Bliskim Tomka
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 To nie tak miało być…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Tomasza Szopińskiego

 Studenta III roku kierunku lekarsko-dentystycznego
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Panu Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi Szopińskiemu

 wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Syna Tomasza 

składa

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Panu Profesorowi  

Kazimierzowi Szopińskiemu

Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim
i Współpracy z Zagranicą Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 oraz Jego Rodzinie

 wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach z powodu śmierci

Syna Tomasza

składają

Dziekan, Rada Naukowa oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
Ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pani mgr Urszuli Kobus

związanej z Działem Zamówień Publicznych naszej Uczelni od 2009 roku.

 Mężowi, Synowi i Bliskim
Pani Uli
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 Rektor, Senat, Kanclerz, Pracownicy administracji
oraz cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Dr n. med. Michała Szadowskiego

 Asystenta i Wykładowcy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rodzinie i Bliskim 

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjmuje wiadomość o śmierci

wybitnego radiologa, współtwórcy nowoczesnej rentgenodiagnostyki

prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Rajszysa

Dziekana II Wydziału Lekarskiego  w latach 1978 – 1981,
wieloletniego Kierownika Instytutu Radiologii.

 Żegnamy wybitnego Klinicystę, Naukowca, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł wybitny wkład w rozwój polskiej radiologii oraz w kształcenie kadr medycznych.

Odszedł Autor i Współautor ponad 120 prac naukowych,
kilkunastu rozdziałów w podręcznikach i skryptach,
Promotor rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,

 Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

Cześć Jego pamięci!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

Pana prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Rajszysa

Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1978-1981,
wieloletniego Członka Rady II Wydziału Lekarskiego.
Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród 
środowisk naukowych i studentów,
cenionego Klinicystę.

 Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Cześć Jego Pamięci!

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter